[FZH] fedora-zh.org最近机器人发垃圾帖很多

victor lee victorlee129 at gmail.com
Fri Sep 7 13:28:29 UTC 2012


Â¥ÍáÁË¡­¡­

2012/9/7 Yu Chen <jcomee在gmail.com>

> ÔÚ 2012Äê9ÔÂ7ÈÕ ÏÂÎç8:19£¬Tao KY <taoky1999在gmail.com>дµÀ£º
>
> > Haishi£¨»¹ÊÇ£©
> >
> > Ŷ£¬Õâ¸ö»¹ÕæÊÇŶ¡£ÎÒÔõô´ÓÀ´²»ÖªµÀÕâ¸öÕýÈ·µÄ·¢Òô°¡¡£¿É¶ñµÄÆÕͨ»°£¡
>
>
>
> > ÔÚ 2012Äê9ÔÂ7ÈÕÐÇÆÚÎ壬Yu Chen дµÀ£º
> >
> > > ΪʲôËùÓÐÆ´ÒôÊäÈë·¨¶¼Ã»°ì·¨´ò³ö ¡°»¹ÊÇ£¨huanshi£©¡°Õâ¸ö´ÊÄØ£¿
> > >
> > > ºÃÆæ¹ÖµÄÎÊÌ⣬À§»óÁËÊ®¼¸ÄêÁË¡£
> > >
> > >
> > > ~ yu
> > >
> > > --
> > > No one will come, Yu has to make it happen by Yu-self.
> > >
> > >
> > >
> > > ÔÚ 2012Äê9ÔÂ7ÈÕ ÏÂÎç6:44£¬xie yunpeng <woqimingweipeng在gmail.com<javascript:;>
> > > >дµÀ£º
> > >
> > > > fedora-zh.org×î½ü»úÆ÷·¢À¬»øÌûºÜ¶à,ÏëÎÊÏÂÏÖÔÚÂÛ̳³ÌÐòË­¹ÜÀíÄØ,ÊDz»ÊÇ¿ÉÒÔ°Ñ·¢ÌûµÄÏÞÖÆ×öµÄ¸üÑϸñÒ»µã.·ÀÖ¹Ëæ±ã°ÑÌû×Ó·¢³öÀ´
> > > > --
> > > > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£º
> https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> > > >
> > > --
> > > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> > >
> >
> >
> > --
> > I'm TaoKY.Send From Gmail.
> >
> > --
> > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> >
> >
> --
> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>-- 
Ҫѧ»áÈçºÎ²»³ÉΪһ¸ö·ßÇà¡£<-´Ë¾äΪ×ÔÑÔ×ÔÓï¡£
Vic the geek ,
ÀíÐÔÖ÷Òå¡¢ÉñÃØÖ÷Òå¡¢·ºÉñÂÛ¡¢ÈËÎÄÖ÷ÒåÕߣ¬µÀ½ÌÐÅ·îÕߣ¬ËÕ¸ñÀ­µ×¼°°ØÀ­Í¼Ö§³ÖÕß¡£¶þÔªÂÛÖ§³ÖÕß¡£
¾ý×ÓÌ©¶ø²»½¿£»¾ý×Ó¾ÙÖØÈôÇá¡£


More information about the Chinese mailing list