[FZH] [OT] 技术支持工程师招聘,实习/正式均可,地点北京

Ying Chen justin.nankai at gmail.com
Wed Sep 12 02:10:23 UTC 2012


²»¹ýÈç¹ûÒªÌìÌì¼Ó°àµÄ»°£¬ÄÇ»¹ÊǺܿà±ÆµÄ°¡¡£

2012/9/11 xie yunpeng <woqimingweipeng在gmail.com>

> senior¼¶±ðµÄË°Ç°ÊÇÓеÄ,Ò»°ã»áÔÚ15ÍòÒÔÉÏ,ºÃÒ»µãµÄ20ÍòÒÔÉÏ
> ²»ÖªµÀÕâ¸öʵϰÉúÊÇÕб¾¿Æ»¹ÊÇÑо¿Éú,±¾¿ÆµÄ»°ËãÊDz»´íµÄ
>
> ÔÚ 2012Äê9ÔÂ12ÈÕ ÉÏÎç12:48£¬Caius Chance <me在kaio.net>дµÀ£º
>
> > ‘ªÔ“Ê®Ž×ÈfÒ»Äê°É
> >
>
> --
> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>
>


More information about the Chinese mailing list