[FZH] [OT] 技术支持工程师招聘,实习/正式均可,地点北京

Ying Chen justin.nankai at gmail.com
Wed Sep 12 03:03:22 UTC 2012


Õâ¸öְλ¹¤×÷Ç¿¶ÈÔõÑù£¿ÐèÒª¶à¾­³£¼Ó°à£¿ÎÒÈÏʶµÄsupport engineerÿÌì18СʱÊÖ»ú²»ÀëÉí¡£

2012/9/11 Simon Yan <simonyan在fedoraproject.org>

> 2012/9/12 xie yunpeng <woqimingweipeng在gmail.com>:
> > senior¼¶±ðµÄË°Ç°ÊÇÓеÄ,Ò»°ã»áÔÚ15ÍòÒÔÉÏ,ºÃÒ»µãµÄ20ÍòÒÔÉÏ
> > ²»ÖªµÀÕâ¸öʵϰÉúÊÇÕб¾¿Æ»¹ÊÇÑо¿Éú,±¾¿ÆµÄ»°ËãÊDz»´íµÄ
> ±¾¿Æ»òÕßÑо¿Éú¶¼Òª£¬Ö÷ÒªÊÇ¿´¸öÈËÄÜÁ¦¡£
>
> >
> > ÔÚ 2012Äê9ÔÂ12ÈÕ ÉÏÎç12:48£¬Caius Chance <me在kaio.net>дµÀ£º
> >
> >> ‘ªÔ“Ê®Ž×ÈfÒ»Äê°É
> >>
> >
> > --
> > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> >
>
>
>
> --
> Regards,
> YeeYaa (Simon Yan)
>
> http://simonyan.fedorapeople.org/
>
> --
> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>
>


More information about the Chinese mailing list