[FZH] [OT] 技术支持工程师招聘,实习/正式均可,地点北京

Ying Chen justin.nankai at gmail.com
Wed Sep 12 03:04:15 UTC 2012


ÄÇ»¹²»´í£¬¿´ÆðÀ´ÏóÃÀ×ÊÆóÒµ£¿

2012/9/11 Simon Yan <simonyan在fedoraproject.org>

> 2012/9/12 Ying Chen <justin.nankai在gmail.com>:
> > ²»¹ýÈç¹ûÒªÌìÌì¼Ó°àµÄ»°£¬ÄÇ»¹ÊǺܿà±ÆµÄ°¡¡£
> ÎÒÃÇÕâ±ß·ÖÈË£¬ÓÐЩ¹¤×÷¿ñ£¨Ö¸×Ô¼ºµÄ±Ç×Ó£©»á¾­³£×ÔÔ¸¼Ó°à¡£
> µ«ÊǴ󲿷ÖÈ˶¼Êǵ½µãÉÁÈ˵ġ£ÒòΪÊÇÔðÈÎÖÆ£¬ËùÒÔ»ù±¾ÉÏÒ²ÊÇ¿´×Ô¼ºµÄÄÜÁ¦ºÍ´¦ÀíÊÂÇéµÄ·½·¨ÁË¡£
> ʵϰÉúÒ»°ãÀ´½²²»¼Ó°à¡£
> µ«ÊÇ»áÓе¹°àµÄ°²ÅÅ¡£
>
> >
> > 2012/9/11 xie yunpeng <woqimingweipeng在gmail.com>
> >
> >> senior¼¶±ðµÄË°Ç°ÊÇÓеÄ,Ò»°ã»áÔÚ15ÍòÒÔÉÏ,ºÃÒ»µãµÄ20ÍòÒÔÉÏ
> >> ²»ÖªµÀÕâ¸öʵϰÉúÊÇÕб¾¿Æ»¹ÊÇÑо¿Éú,±¾¿ÆµÄ»°ËãÊDz»´íµÄ
> >>
> >> ÔÚ 2012Äê9ÔÂ12ÈÕ ÉÏÎç12:48£¬Caius Chance <me在kaio.net>дµÀ£º
> >>
> >> > ‘ªÔ“Ê®Ž×ÈfÒ»Äê°É
> >> >
> >>
> >> --
> >> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> >>
> >>
> >
> > --
> > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> >
>
>
>
> --
> Regards,
> YeeYaa (Simon Yan)
>
> http://simonyan.fedorapeople.org/
>
> --
> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>
>


More information about the Chinese mailing list