[FZH] [OT] 技术支持工程师招聘,实习/正式均可,地点北京

Simon Yan simonyan at fedoraproject.org
Wed Sep 12 03:10:38 UTC 2012


2012/9/12 Ying Chen <justin.nankai at gmail.com>:
> Õâ¸öְλ¹¤×÷Ç¿¶ÈÔõÑù£¿ÐèÒª¶à¾­³£¼Ó°à£¿ÎÒÈÏʶµÄsupport engineerÿÌì18СʱÊÖ»ú²»ÀëÉí¡£
ÎÒÃDz»»áÓÐÈËÊÖÒ»¸öµÄÊÖ»ú¡£ÊÇÓÐÒ»²¿ÈÈÏߵ绰µ«ÊÇ´ó¼ÒÂÖÁ÷Äᣵ绰Æäʵ²»¶à£¬Ò»¸öÔ¶¼Ã»ÓÐÒ»¸ö¡£
Ö÷ÒªÊÇÔڰ칫ÊÒ´¦Àí¿Í»§Óʼþ±¨À´µÄÎÊÌâ¡£µ±È»ÎÒÃÇÒ²¹ÄÀø´ó¼Ò¸ø¿Í»§»Ø²¦µç»°À´½â¾öÎÊÌâ¡£
Ç¿¶ÈÖеȣ¬Æ½¾ùÀ´½²»ù±¾Éϲ»Ôõô¼Ó°à¡£µ±È»ÒòΪ¹¤×÷ÐÔÖÊÎÊÌ⣬Èç¹ûÓбȽϼ¬ÊÖµÄÎÊÌ⻹ÊÇÐèÒªÄ㹤×÷¶àһЩʱ¼äµÄ£¬µ±È»Äã²»ÊÇÒ»¸öÈË¡£ £»£©

>
> 2012/9/11 Simon Yan <simonyan at fedoraproject.org>
>
>> 2012/9/12 xie yunpeng <woqimingweipeng at gmail.com>:
>> > senior¼¶±ðµÄË°Ç°ÊÇÓеÄ,Ò»°ã»áÔÚ15ÍòÒÔÉÏ,ºÃÒ»µãµÄ20ÍòÒÔÉÏ
>> > ²»ÖªµÀÕâ¸öʵϰÉúÊÇÕб¾¿Æ»¹ÊÇÑо¿Éú,±¾¿ÆµÄ»°ËãÊDz»´íµÄ
>> ±¾¿Æ»òÕßÑо¿Éú¶¼Òª£¬Ö÷ÒªÊÇ¿´¸öÈËÄÜÁ¦¡£
>>
>> >
>> > ÔÚ 2012Äê9ÔÂ12ÈÕ ÉÏÎç12:48£¬Caius Chance <me at kaio.net>дµÀ£º
>> >
>> >> ‘ªÔ“Ê®Ž×ÈfÒ»Äê°É
>> >>
>> >
>> > --
>> > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>> >
>>
>>
>>
>> --
>> Regards,
>> YeeYaa (Simon Yan)
>>
>> http://simonyan.fedorapeople.org/
>>
>> --
>> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>>
>>
>
> --
> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>-- 
Regards,
YeeYaa (Simon Yan)

http://simonyan.fedorapeople.org/


More information about the Chinese mailing list