[FZH] [OT] 技术支持工程师招聘,实习/正式均可,地点北京

Simon Yan simonyan at fedoraproject.org
Wed Sep 12 03:12:14 UTC 2012


2012/9/12 Ying Chen <justin.nankai at gmail.com>:
> googleÁËһϣ¬²»´íµÄÆóÒµ¡£ÄãÃÇÏÖÔÚÄÇÕÐÈí¼þ¹¤³ÌʦÂð£¿
ÕⶼÄܱ»Googleµ½£¿ËÑË÷´ïÈË~~
Ó¦¸ÃÓÐDevµÄ¿Õȱ£¬ÏÂÎçÎÒ°ïÄúÕÒJD¿´¿´¡£Ö±½Ó·¢ÄúÓÊÏäûÎÊÌâ°É£¿

>
> 2012/9/11 Ying Chen <justin.nankai at gmail.com>
>
>> ÄÇ»¹²»´í£¬¿´ÆðÀ´ÏóÃÀ×ÊÆóÒµ£¿
>>
>> 2012/9/11 Simon Yan <simonyan at fedoraproject.org>
>>
>>> 2012/9/12 Ying Chen <justin.nankai at gmail.com>:
>>> > ²»¹ýÈç¹ûÒªÌìÌì¼Ó°àµÄ»°£¬ÄÇ»¹ÊǺܿà±ÆµÄ°¡¡£
>>> ÎÒÃÇÕâ±ß·ÖÈË£¬ÓÐЩ¹¤×÷¿ñ£¨Ö¸×Ô¼ºµÄ±Ç×Ó£©»á¾­³£×ÔÔ¸¼Ó°à¡£
>>> µ«ÊǴ󲿷ÖÈ˶¼Êǵ½µãÉÁÈ˵ġ£ÒòΪÊÇÔðÈÎÖÆ£¬ËùÒÔ»ù±¾ÉÏÒ²ÊÇ¿´×Ô¼ºµÄÄÜÁ¦ºÍ´¦ÀíÊÂÇéµÄ·½·¨ÁË¡£
>>> ʵϰÉúÒ»°ãÀ´½²²»¼Ó°à¡£
>>> µ«ÊÇ»áÓе¹°àµÄ°²ÅÅ¡£
>>>
>>> >
>>> > 2012/9/11 xie yunpeng <woqimingweipeng at gmail.com>
>>> >
>>> >> senior¼¶±ðµÄË°Ç°ÊÇÓеÄ,Ò»°ã»áÔÚ15ÍòÒÔÉÏ,ºÃÒ»µãµÄ20ÍòÒÔÉÏ
>>> >> ²»ÖªµÀÕâ¸öʵϰÉúÊÇÕб¾¿Æ»¹ÊÇÑо¿Éú,±¾¿ÆµÄ»°ËãÊDz»´íµÄ
>>> >>
>>> >> ÔÚ 2012Äê9ÔÂ12ÈÕ ÉÏÎç12:48£¬Caius Chance <me at kaio.net>дµÀ£º
>>> >>
>>> >> > ‘ªÔ“Ê®Ž×ÈfÒ»Äê°É
>>> >> >
>>> >>
>>> >> --
>>> >> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>>> >>
>>> >>
>>> >
>>> > --
>>> > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>>> >
>>>
>>>
>>>
>>> --
>>> Regards,
>>> YeeYaa (Simon Yan)
>>>
>>> http://simonyan.fedorapeople.org/
>>>
>>> --
>>> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>>>
>>>
>>
>
> --
> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>-- 
Regards,
YeeYaa (Simon Yan)

http://simonyan.fedorapeople.org/


More information about the Chinese mailing list