[FZH] [OT] 技术支持工程师招聘,实习/正式均可,地点北京

Ying Chen justin.nankai at gmail.com
Wed Sep 12 03:17:23 UTC 2012


¸öÈ˹۲ìÌå»á£¬ºÇºÇ£¬¹¤×÷Ç¿¶È»ù±¾ÓÐÒÔϹØϵ£º
ÃÀ×Ê´óÆóÒµ < ÃÀ×Êstartup < ÖйúÖеÈit¹«Ë¾ < Öйú´óit¹«Ë¾ < »ªÎª< ÈÕ×Êit¹«Ë¾
¿ÉÒÔµ½µã×ßÈ˵Ļù±¾ÉÏÖ»ÓÐÃÀ×ÊÆóÒµºÍ²¿·ÖÃÀ×ÊstartupÁË

2012/9/11 Simon Yan <simonyan在fedoraproject.org>

> 2012/9/12 Ying Chen <justin.nankai在gmail.com>:
> > ÄÇ»¹²»´í£¬¿´ÆðÀ´ÏóÃÀ×ÊÆóÒµ£¿
> ºÎÒÔ¼ûµÃ£¿
>
> >
> > 2012/9/11 Simon Yan <simonyan在fedoraproject.org>
> >
> >> 2012/9/12 Ying Chen <justin.nankai在gmail.com>:
> >> > ²»¹ýÈç¹ûÒªÌìÌì¼Ó°àµÄ»°£¬ÄÇ»¹ÊǺܿà±ÆµÄ°¡¡£
> >> ÎÒÃÇÕâ±ß·ÖÈË£¬ÓÐЩ¹¤×÷¿ñ£¨Ö¸×Ô¼ºµÄ±Ç×Ó£©»á¾­³£×ÔÔ¸¼Ó°à¡£
> >> µ«ÊǴ󲿷ÖÈ˶¼Êǵ½µãÉÁÈ˵ġ£ÒòΪÊÇÔðÈÎÖÆ£¬ËùÒÔ»ù±¾ÉÏÒ²ÊÇ¿´×Ô¼ºµÄÄÜÁ¦ºÍ´¦ÀíÊÂÇéµÄ·½·¨ÁË¡£
> >> ʵϰÉúÒ»°ãÀ´½²²»¼Ó°à¡£
> >> µ«ÊÇ»áÓе¹°àµÄ°²ÅÅ¡£
> >>
> >> >
> >> > 2012/9/11 xie yunpeng <woqimingweipeng在gmail.com>
> >> >
> >> >> senior¼¶±ðµÄË°Ç°ÊÇÓеÄ,Ò»°ã»áÔÚ15ÍòÒÔÉÏ,ºÃÒ»µãµÄ20ÍòÒÔÉÏ
> >> >> ²»ÖªµÀÕâ¸öʵϰÉúÊÇÕб¾¿Æ»¹ÊÇÑо¿Éú,±¾¿ÆµÄ»°ËãÊDz»´íµÄ
> >> >>
> >> >> ÔÚ 2012Äê9ÔÂ12ÈÕ ÉÏÎç12:48£¬Caius Chance <me在kaio.net>дµÀ£º
> >> >>
> >> >> > ‘ªÔ“Ê®Ž×ÈfÒ»Äê°É
> >> >> >
> >> >>
> >> >> --
> >> >> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£º
> https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> >> >>
> >> >>
> >> >
> >> > --
> >> > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> >> >
> >>
> >>
> >>
> >> --
> >> Regards,
> >> YeeYaa (Simon Yan)
> >>
> >> http://simonyan.fedorapeople.org/
> >>
> >> --
> >> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> >>
> >>
> >
> > --
> > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> >
>
>
>
> --
> Regards,
> YeeYaa (Simon Yan)
>
> http://simonyan.fedorapeople.org/
>
> --
> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>
>


More information about the Chinese mailing list