[FZH] [OT] 技术支持工程师招聘,实习/正式均可,地点北京

Simon Yan simonyan at fedoraproject.org
Wed Sep 12 03:20:32 UTC 2012


2012/9/12 Ying Chen <justin.nankai at gmail.com>:
> ¸öÈ˹۲ìÌå»á£¬ºÇºÇ£¬¹¤×÷Ç¿¶È»ù±¾ÓÐÒÔϹØϵ£º
> ÃÀ×Ê´óÆóÒµ < ÃÀ×Êstartup < ÖйúÖеÈit¹«Ë¾ < Öйú´óit¹«Ë¾ < »ªÎª< ÈÕ×Êit¹«Ë¾
> ¿ÉÒÔµ½µã×ßÈ˵Ļù±¾ÉÏÖ»ÓÐÃÀ×ÊÆóÒµºÍ²¿·ÖÃÀ×ÊstartupÁË
·ÖÎöµÃÕ浽λ¡£¡£¡£
Åå·þÅå·þ

>
> 2012/9/11 Simon Yan <simonyan at fedoraproject.org>
>
>> 2012/9/12 Ying Chen <justin.nankai at gmail.com>:
>> > ÄÇ»¹²»´í£¬¿´ÆðÀ´ÏóÃÀ×ÊÆóÒµ£¿
>> ºÎÒÔ¼ûµÃ£¿
>>
>> >
>> > 2012/9/11 Simon Yan <simonyan at fedoraproject.org>
>> >
>> >> 2012/9/12 Ying Chen <justin.nankai at gmail.com>:
>> >> > ²»¹ýÈç¹ûÒªÌìÌì¼Ó°àµÄ»°£¬ÄÇ»¹ÊǺܿà±ÆµÄ°¡¡£
>> >> ÎÒÃÇÕâ±ß·ÖÈË£¬ÓÐЩ¹¤×÷¿ñ£¨Ö¸×Ô¼ºµÄ±Ç×Ó£©»á¾­³£×ÔÔ¸¼Ó°à¡£
>> >> µ«ÊǴ󲿷ÖÈ˶¼Êǵ½µãÉÁÈ˵ġ£ÒòΪÊÇÔðÈÎÖÆ£¬ËùÒÔ»ù±¾ÉÏÒ²ÊÇ¿´×Ô¼ºµÄÄÜÁ¦ºÍ´¦ÀíÊÂÇéµÄ·½·¨ÁË¡£
>> >> ʵϰÉúÒ»°ãÀ´½²²»¼Ó°à¡£
>> >> µ«ÊÇ»áÓе¹°àµÄ°²ÅÅ¡£
>> >>
>> >> >
>> >> > 2012/9/11 xie yunpeng <woqimingweipeng at gmail.com>
>> >> >
>> >> >> senior¼¶±ðµÄË°Ç°ÊÇÓеÄ,Ò»°ã»áÔÚ15ÍòÒÔÉÏ,ºÃÒ»µãµÄ20ÍòÒÔÉÏ
>> >> >> ²»ÖªµÀÕâ¸öʵϰÉúÊÇÕб¾¿Æ»¹ÊÇÑо¿Éú,±¾¿ÆµÄ»°ËãÊDz»´íµÄ
>> >> >>
>> >> >> ÔÚ 2012Äê9ÔÂ12ÈÕ ÉÏÎç12:48£¬Caius Chance <me at kaio.net>дµÀ£º
>> >> >>
>> >> >> > ‘ªÔ“Ê®Ž×ÈfÒ»Äê°É
>> >> >> >
>> >> >>
>> >> >> --
>> >> >> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£º
>> https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>> >> >>
>> >> >>
>> >> >
>> >> > --
>> >> > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>> >> >
>> >>
>> >>
>> >>
>> >> --
>> >> Regards,
>> >> YeeYaa (Simon Yan)
>> >>
>> >> http://simonyan.fedorapeople.org/
>> >>
>> >> --
>> >> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>> >>
>> >>
>> >
>> > --
>> > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>> >
>>
>>
>>
>> --
>> Regards,
>> YeeYaa (Simon Yan)
>>
>> http://simonyan.fedorapeople.org/
>>
>> --
>> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>>
>>
>
> --
> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>-- 
Regards,
YeeYaa (Simon Yan)

http://simonyan.fedorapeople.org/


More information about the Chinese mailing list