[FZH] [OT]怀旧+心愿

林孟潇 linmx0130 at gmail.com
Thu Sep 13 13:02:33 UTC 2012


ÓÐʱºò¾õµÃÔìÂÖ×Ó²»ÊÇÒ»¼þºÃÊ£¬Èç¹ûÂ¥Ö÷ÄÜ°ÑGeakit¿ªÔ´£¬»òÐí¿ÉÒԵõ½¸üºÃµÄ·¢Õ¹£¬±Ï¾¹gitcafeºÍgithub¶¼²»ÊÇ¿ªÔ´µÄ£¬ÍâΧ¿ª·¢ÕߺÜÄѲÎÓë

2012/9/13 Tristan Huang <tristan.j.huang在gmail.com>

> Èç¹û½»Á÷fedoraµÄÎÊÌ⣬ÔÚÖÐÎÄÓʼþÁбíÖл¹ÓбÈÕâÀï¸üºÃµÄ£¿ÇóÍƼö¡«¡«
>
> 2012/9/13 ÂÃ³Ì <lledu2008在gmail.com>
>
> > ¿ªÔ´Ð¡°×´¿Ö§³ÖÁË~
> >
> > 2012/9/13 Caius Chance <me在kaio.net>
> >
> > > ij‚€ÖÐÎăȺËà]¼þÁбíµÄˮƽ±Èß@ÑY¸ß¶àÁË¡£
> > >
> > > KAIO
> > >
> > > On 13 September 2012 22:30, Christopher Meng <cickumqt在gmail.com>
> wrote:
> > >
> > > > ²»ÒªÅ£¬×î½üÈ«ÊÇOT
> > > >
> > > > --
> > > >
> > > >
> > > > *Yours sincerely,*
> > > > *Christopher Meng*
> > > >
> > > > Ambassador/Contributor of Fedora Project and many others.
> > > > http://cicku.me
> > > > --
> > > > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£º
> https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> > > >
> > > --
> > > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> > >
> >
> > --
> > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> >
> >
> --
> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>


More information about the Chinese mailing list