[FZH] 分辨率不对

Wu Qili chenchen2004025 at gmail.com
Tue Aug 6 08:32:39 UTC 2013


лл£¬»ØÈ¥ÎÒÊÔһϡ£mesaÓ¦¸ÃÊÇ×îеģ¬×òÌìÍíÉϸüÐÂÁË°ëÌì¡£ÎÒ»¹×°ÁËbumblebee£¬µ«ÊDz»ÄÜÓá£
ÔÚ 2013-8-6 ÏÂÎç4:28£¬"Zhenbo Li" <litimetal在gmail.com>дµÀ£º

> ÄãÊäÈë xrandr ÊÔÊÔ£¿
> ÁíÍ⣬ÄãÊÔÊÔ¸üÐÂÒ»ÏÂmesa£¿
>
> ÔÚ 2013Äê8ÔÂ6ÈÕÏÂÎç3:27£¬Wu Qili <chenchen2004025在gmail.com> дµÀ£º
> > ²»ÊÇ£¬ÎÒûÓа²×°¶îÍâµÄÇý¶¯£¬Ò»×°ÍæÍêFedora¾ÍÊÇÕâ¸öÑù×Ó¡£ÊÔͼxorg.conf£¬µ«ÊÇûÓÐÕâ¸öÎļþ¡£
> > ÔÚ 2013-8-6 ÏÂÎç2:49£¬"Zhenbo Li" <litimetal在gmail.com>дµÀ£º
> >
> >> ÔÚ 2013Äê8ÔÂ6ÈÕÏÂÎç12:47£¬Wu Qili <chenchen2004025在gmail.com> дµÀ£º
> >> > ΪʲôÎÒ°²×°ÍêFedora19Ö®ºó£¬×ÀÃæ·Ö±æÂʲ»¶Ô£¬Ö»ÄÜÉèΪ1024¡Á768£¬ÎҵĻúÆ÷Ϊacer
> 4750g£¬ÏÔ¿¨Îªhd3000+gt540m¡£
> >>
> >>
> >> ÎÒ֮ǰÓöµ½¹ýÀàËƵÄÎÊÌâ¡£ÇëÎÊÄãÓõÄÊDZÕÔ´Çý¶¯Âð£¿
> >>
> >> --
> >> Have a nice day!
> >> Zhenbo Li
> >> --
> >> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> >>
> >
> > --
> > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> >
>
>
>
> --
> Have a nice day!
> Zhenbo Li
> --
> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>


More information about the Chinese mailing list