[FZH] F19桌面假死问题

powerhd powerhd at 163.com
Wed Aug 7 22:37:19 UTC 2013


ÄܽøÖնˣ¬Í¼Ïñ½çÃæû·´Ó³¡¢

Sent from my iPhone

On 2013-8-8, at 0:17, net_robber <net_robber在timectrl.net> wrote:

> ÈçºÎÅжÏÊǼÙËÀ£¿£¿ÎÒÓöµ½Å¼¶û³öÏÖËÀµÄÇé¿ö£¬¸Ð¾õ¾ÍÊÇÕæËÀ¡£°´É¶¶¼Ã»·´Ó³£¬Ö»ÄÜÎïÀí¶Ïµç
> 
> 
> 2013/8/7 powerhd <powerhd在163.com>
> 
>> 
>> ºÇºÇ,ÎÒ´Óf14Ò»Ö±Óõ½18,×î½ü»»archlinuxÁË£¬±ÈfedoraÎȶ¨ºÜ¶à£¬Äã˵µÄ¼ÙËÀ£¬ÔÚ18ÖоʹæÔÚÁË£¬ÎÒÒ²ÊÇÊܲ»ÁËÕâ¸ö²Åתµ½archµÄ¡¢ÖÁ½ñôÕÒµ½ÄǸö¼ÙËÀµÄÔ­Òò¡¢ÈÕ־ʲôµÄ¿´µÄ¶¼ºÜÕý³£¡¢
>> 
>> Sent from my iPhone
>> 
>> On 2013-8-7, at 21:09, Jason Ma <rosegun38在gmail.com> wrote:
>> 
>>> °¥£¬¹¤×÷»ú»¹ÊDz»ÄÜÓÃFedoraÁË£¬Ì«Ó°ÏìЧÂÊ£¬ÒѾ­»»UbuntuÁË¡£
>>> 
>>> 
>>> ÔÚ 2013Äê8ÔÂ6ÈÕÏÂÎç12:42£¬Christopher Meng <cickumqt在gmail.com>дµÀ£º
>>> 
>>>> Ŷ£¬ÎÒÓö¼û¹ý¡£
>>>> 
>>>> ÄãÊÇÒ»Ö±¼ÙËÀÂð£¿ÎÒËäȻҲÊǼÙËÀ£¬µ«ÊÇ×îºó»áºÚÆÁ£¬ÊÇ nouveau Çý¶¯µÄÎÊÌ⣬²»Çå³þÄãµÄ¡£
>>>> --
>>>> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>>> 
>>> 
>>> 
>>> --
>>> Best wishes,
>>> 
>>> Jason Ma
>>> --
>>> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>> 
>> 
>> --
>> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> --
> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chineseMore information about the Chinese mailing list