[FZH] F19桌面假死问题

Xie Yunpeng woqimingweipeng at gmail.com
Thu Aug 8 04:49:24 UTC 2013


ÎÊÌâ˵ÇåÁ˾ͺÃÁË£¬¹ÜËüËãÕæËÀ»¹ÊÇËã¼ÙËÀ¡­¡­


ÔÚ 2013Äê8ÔÂ8ÈÕÏÂÎç12:09£¬Jason Ma <rosegun38在gmail.com>дµÀ£º

> Ŷ£¬ÄÇÎÒ˵´íÁË£¬ÎÒÄÇÖÖÇé¿ö²»½Ð¼ÙËÀ£¬½ÐÕæËÀ£¬É¶·´Ó¦¶¼Ã»ÓС£
>
>
> 2013/8/8 Christopher Meng <cickumqt在gmail.com>
>
> > ½øÖն˾ÍÄÜÐÞ¸´¡£
> >
> > ·ñÔò¾ÍÊÇÕæËÀ¡£
> >
> > Sent from Note I
> > --
> > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> >
>
>
>
> --
> Best wishes,
>
> Jason Ma
>
> --
> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>
>


More information about the Chinese mailing list