[FZH] F19 Release Party 时间与地点的讨论

Mike Zhang Zhi snowwolf007cn at gmail.com
Fri Aug 16 07:33:02 UTC 2013


À©É¢µ½G+ÉÏ°É¡£


ÔÚ 2013Äê8ÔÂ16ÈÕÏÂÎç2:25£¬Alick Zhao <alick9188在gmail.com>дµÀ£º

> Hi all,
>
> Sorry ÕâÀïÓÐÒ»Õó×ÓûÓøüС£Ê±¼ä¡¢µØµãÈ·¶¨Îª£º
>
> Time: Sat 2013-08-17 ¾ÍÊÇÃ÷ÌìÏÂÎçŶ
>
> Place: Danleng 3rd Street, Haidian District, Ding Hao Electronics
> Building B, Room 17 Sheng Tuo media training classroom, º£µíÇøµ¤Àâ½Ö3ºÅ
> µç×Ó´óÏÃB×ù17ÊÒÊ¢ÍØ´«Ã½Åàѵ½ÌÊÒ
>
> ÔÚÖйش塣µØÌú¡¢¹«½»¿É´ï¡£Èç¹ûÓÐÈ˲é³öÀ´¸½½üµÄµØÌúÕ¾¡¢¹«½»Õ¾ÌùÔÚ
> https://fedoraproject.org/wiki/Release_Party_F19_Beijing
> ¾Í¸üºÃÁË¡£
>
> --
> Alick
> Fedora 18 (Spherical Cow) user
> https://fedoraproject.org/wiki/User:Alick
> --
> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>


More information about the Chinese mailing list