[FZH] fedora准备降低发行频率了

Simon Yan simonyan at fedoraproject.org
Thu Aug 22 13:33:47 UTC 2013


2013/8/22 Liang Suilong <liangsuilong at gmail.com>

> Îȶ¨ÐÔÓëÊÇ·ñ¹ö¶¯Î޹أ¬Packager µÄÄÜÁ¦¡¢¾­Ñé¡¢ÔðÈθÐÒÔ¼° ·¢Ðаæ QA Á÷³ÌÊÇ·ñÑϽ÷£¬Ôò»á¼«´óµØÓ°Ïì Linux ·¢ÐаæµÄÎȶ¨ÐÔ¡£Debian
> Sid Êǹö¶¯¸üУ¬µ«Îȶ¨ÐÔÔò±È·Ç¹ö¶¯·¢²¼µÄ Ubuntu ÒªºÃ£¬Í¬Àí Gentoo Ö®ÓÚ ArchLinux¡£
>
> Ïà·´£¬²»¹ö¶¯¸üÐÂÔò»á¼Ó´ó Packager µÄ¹¤×÷Á¿£¬ÌرðÊÇά»¤ÉϲãÓ¦ÓõÄ
> Packager¡£Ã÷Ã÷ÊÇÏàͬµÄÁ½¸öÈí¼þ£¬µ×²ã¿âÒ²½üºõÒ»Ñù£¬ÎªÊ²Ã´ÏàͬµÄ¹¤×÷ÐèÒªÉçÇøÖ¾Ô¸ÕßÖظ´×öÁ½Èý´ÎÄØ£¿ÕâÃ÷ÏÔÊDz»ºÏÀí¡£
>
+1


>
> Sent from Transformer Prime
> On Aug 21, 2013 5:58 PM, "tong hui" <tonghuix at gmail.com> wrote:
>
> > ±ð¹öÁË£¬ÔÙ¹ö¾Í±ä³É¹öµ°ÁË£¡ÎÒ²»Ï²»¶Arch£¬ÆäÖÐÒ»¸öÔ¸Òâ¾ÍÊÇÒòΪËûϲ»¶¹ö£¬ËùÒÔ¾ÍÈÃËû´ÓÎÒµçÄÔÀï¹öµ°°É¡£
> >
> > ͬÑùϲ»¶¹öµÄ£¬Linux Mint Debian Edition£¬ÎÒÒ²ÈÃËû¹öµ°ÁË£¬¹û¶Ï»»³ÉcrunchbangÁË¡£
> >
> >
> >
> ÎÒ¾õµÃFedoraÒ»Äê·¢²¼Ò»¸ö°æ±¾»¹ÊǺܺõģ¬ÕâÑù¿ÉÒÔÈù¦ÄܸüÎȶ¨£¬»òÕß·¢²¼LTS°æ±¾£¬ÎÒ¾õµÃÉϴοÉÒԳƵÄÉÏÊÇLTSµÄ»¹ÊÇFedora16£¬Õâ´Îfedora19Ò²ËãÊÇLTS°É¡£
> >
> > On 8/21/13, ¶ÅºêÓð <dongfengweixiao at gmail.com> wrote:
> > > ÄǾÍÏñÊÇarchÒ»Ñù¹öÆðÀ´°É£¡
> > > ÔÚ 2013-8-21 ÏÂÎç1:33£¬"Liang Suilong" <liangsuilong at gmail.com>дµÀ£º
> > >
> > >> ÔÚ devel ÓʼþÁбíµÄÌÖÂÛ
> > >>
> > >>
> https://lists.fedoraproject.org/pipermail/devel/2013-August/188043.html
> > >>
> > >> Æäʵ×îºÃµÄ»° Fedora »¹ÊǹöÆðÀ´×îʵ¼Ê¡£
> > >>
> > >> Sent From My Heart
> > >> My Page: http://www.liangsuilong.info
> > >>
> > >>
> > >>
> > >> 2013/8/21 chenchacha <1241824064 at qq.com>
> > >>
> > >> > ÓÚ 2013Äê08ÔÂ21ÈÕ 13:12, Shadowmourne G дµÀ:
> > >> >
> > >> >  ϲ»¶¸üеĶ¼À´ÓÃRawhide°É¡«
> > >> >>
> > >> >> On Wed, 21 Aug 2013 12:47:00 +0800, Chen Lei <
> supercyper1 at gmail.com>
> > >> >> wrote:
> > >> >>
> > >> >>  ÒÔºó¹À¼Æ²»»áÒ»ÄêÁ½¸üÐÂÁË¡£
> > >> >>> --
> > >> >>>
> > >> >>
> > >> > ÄǺÍ×Ô¼º±àÒëÓÐÂïÇø±ð£¿
> > >> >
> > >> > ÓÃfedoraÊÇΪÁËÓÃÕâ¸ö²Ù×÷ϵͳ×öÊÂÇé¡£**ÀÏÊÇȥά»¤²Ù×÷ϵͳ±¾Éí£¬±¾Ä©µ¹ÖÃÁË°¡¡£
> > >> >
> > >> > --
> > >> > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.**
> > >> fedoraproject.org/mailman/**listinfo/chinese<
> > >> https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese>
> > >> >
> > >> --
> > >> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> > >>
> > > --
> > > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> > >
> >
> >
> > --
> > /***
> >  * @brief ÆôÖÇ¿ªÔ´ ±àÂë×ÔÓÉ
> >  * @brief Open Source,  Coding for free!
> >  * @note English Name - Hugo Tong
> >  * @param author Ù¡»Ô Tony Hui
> >  * @param email tonghuix at gmail.com
> >  * @param web http://tonghuix.tk
> >  */
> > --
> > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> >
> --
> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>-- 
Regards,
YeeYaa (Simon Yan)

http://simonyan.fedorapeople.org/


More information about the Chinese mailing list