[FZH] 我的fedora19 经常会被输入法卡住

Tao KY taoky1999 at gmail.com
Sun Aug 25 03:02:01 UTC 2013


»°Ëµ fcitx-libpinyin ºÜ¿¨£¬fcitx-pinyin ËÙ¶ÈÈ´ºÜ¿ì¡£

ÔÚ 2013Äê8ÔÂ25ÈÕÐÇÆÚÈÕ£¬muxueqz(ÕÅÃ÷Ô´) дµÀ£º

> ʲôÊäÈë·¨£¿Fcitx?ibus?
>
>
> ÔÚ 2013Äê8ÔÂ24ÈÕÏÂÎç2:07£¬lishoujun <lsjun在aliyun.com <javascript:;>>дµÀ£º
>
> > ֮ǰÒÔΪÊǵçÄÔµÄÎÊÌ⣬ºóÀ´·¢ÏÖÇл»µ½zhÄǸöÊäÈë·¨¾Í²»¿¨ÁË£¬Çл»»ØÀ´¾Í»áÓÐ
> > ¿¨¶Ù¡£
> > ÔÚ¼üÅÌÉÏ°´¼üÒªµÈ½ü10Ãë²Å»áÉÏÆÁ ÓÐÈËÓöµ½ÀàËƵÄÎÊÌâô£¿
> >
> > --
> > ÀîÊØ¿¡
> > 15001300532
> > lsjun在aliyun.com <javascript:;>
> >
> > --
> > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> >
>
>
>
> --
> Ã÷Ô´
> http://muxueqz.laou.me
> Twitter: @muxueqz <https://twitter.com/muxueqz>
> --
> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>


-- 
I'm TaoKY. Send From Gmail.


More information about the Chinese mailing list