[FZH] 恭喜

Yangxin Guan isyangxin at gmail.com
Sat Dec 21 05:58:08 UTC 2013


¹§Ï²¹§Ï²£¡Õâô¸ßÐ˵ÄÊ£¬ÒªÇë´ó»ï³Ô·¹°¡¡«¡«¡«
2013-12-21 ÉÏÎç8:05ÓÚ "Zamir SUN" <zsun在fedoraproject.org>дµÀ£º

> Ç°±²¡«¡«
> ÎÒ±¾¿Æ09¼¶ÍøÂçµÄ¡£ÏÖÔÚ¶ÁÔÛѧУ¼ÆËã»úµÄÑС£Ëæºóoff-list½»Á÷°É¡«¡«
>
> ÓÚ 2013Äê12ÔÂ20ÈÕ 23:41, panfei дµÀ:
>
>> ÎÒ05¼¶ÐÅϢѧԺ£¬¼ÆËã»ú¿ÆѧÓë¼¼Êõ£¬ÎÄÀí´óÂ¥¡¢Ñ§Ò»²ÍÌü¡£¡£¡£ÀúÀúÔÚÄ¿°¡
>>
>>
>> ÔÚ 2013Äê12ÔÂ20ÈÕ ÏÂÎç4:55£¬Zamir SUN <zsun在fedoraproject.org>дµÀ£º
>>
>> ¶÷¡£É½¶«Å©Òµ´óѧ¡£¹Ù·½µÄÖÐÎÄÍøҳд´íÁË¡£¡£
>>>
>>> ÓÚ 2013Äê12ÔÂ20ÈÕ 14:13, panfei дµÀ:
>>>
>>>  ËïͬѧÊÇɽ¶«Å©Òµ´óѧµÄ£¿
>>>
>>>>
>>>>
>>>> 2013/12/20 Zhenbo Li <litimetal在gmail.com>
>>>>
>>>>  ºÃÀ÷º¦°¡
>>>>
>>>>>
>>>>> 2013/12/20 tong hui <tonghuix在gmail.com>:
>>>>>
>>>>> Ì«Ä度ÁËÒ­£¡
>>>>>>
>>>>>> Õâ¿ÉÒÔ´óÁ¦ÍƹãÐû´«Ò»ÏÂÁË
>>>>>>
>>>>>> On 12/20/13, Christopher Meng <cickumqt在gmail.com> wrote:
>>>>>>
>>>>>> ¹§Ï²Ëïͬѧ³ÉΪºìñÌôÕ½Èü¾öÈüÑǾü£¡
>>>>>>>
>>>>>>> http://app.engage.redhat.com/e/es?s=1795&e=305900
>>>>>>> --
>>>>>>>
>>>>>>> Yours sincerely,
>>>>>>> Christopher Meng
>>>>>>>
>>>>>>> Noob here.
>>>>>>>
>>>>>>> http://cicku.me
>>>>>>> --
>>>>>>> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/
>>>>>>> listinfo/chinese
>>>>>>>
>>>>>>>
>>>>>>>
>>>>>> --
>>>>>> /***
>>>>>>  * @brief ÆôÖÇ¿ªÔ´ ±àÂë×ÔÓÉ
>>>>>>  * @brief Open Source, Coding for free!
>>>>>>  * @note English Name - Hugo Tong
>>>>>>  * @param author Ù¡»Ô Tong Hui
>>>>>>  * @param email tonghuix在gmail.com
>>>>>>  * @param web http://tonghuix.tk
>>>>>>  */
>>>>>> --
>>>>>> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>>>>>>
>>>>>>
>>>>>
>>>>>
>>>>> --
>>>>> Have a nice day!
>>>>> Zhenbo Li
>>>>> --
>>>>> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>>>>>
>>>>>
>>>>>
>>>>
>>>>
>>>> --
>>> Zamir SUN
>>> zsun在fedoraproject.org
>>> zsun in #fedora-zh #openshift on freenode.net
>>> --
>>> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>>>
>>>
>>
>>
>>
> --
> Zamir SUN
> zsun在fedoraproject.org
> zsun in #fedora-zh #openshift on freenode.net
> --
> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>


More information about the Chinese mailing list