[FZH] 你会用Fedora做生产环境下的工作机吗?

Liang Suilong liangsuilong at gmail.com
Mon Feb 18 14:28:37 UTC 2013


ÎÒÿÌìÏ°඼ÊÇÖ±½Ó°ÑµçÄÔ¸ÇÉÏ˯Ãߵģ¬µÚ¶þÌìÉÏ°à°ÑµçÄÔ´ò¿ª¶¼ÄÜÐÑ»ØÀ´¡£

³ý·Ç˯µ½Ã»µçÁË£¬±ÈÈç¹ýÄ곤Ðݼ١£¡£

Sent from Transformer Prime
On Feb 18, 2013 10:23 PM, "Tao KY" <taoky1999在gmail.com> wrote:

> ²åһϻ°¡£
> ÎÒÒ»Ö±ÏëͲÛLinuxµÄ˯ÃßÓëÐÝÃߣ¬Ë¯Ãßûһ´Î³É¹¦£¬ÐÝÃß50%µÄ¼¸ÂÊ˯²»ÐÑ¡£
>
> 2013/2/18 Simon Yan <simonyan在fedoraproject.org>:
> > 2013/2/18 Mike Manilone <crtmike在gmx.us>
> >
> >> ÔÚ 2013-02-18Ò»µÄ 20:13 +0800£¬Simon YanдµÀ£º
> >> > ÎÒÆäʵ¾õµÃºÜºÃÆ棬×î½üµÄFedora/GNOME±»´ó¼ÒͲÛÎÞÊý¡£ÎÒÏëÖªµÀ¾¿¾¹ÓжàÉÙÈËÓÃFedora×ö×Ô¼ºµÄÖ÷Á¦»ú²ÎÓëÉú²ú»·¾³µÄ£¿
> >> > Èç¹ûûÓÐÔÚÓõĻ°£¬ÄÇôÄã»áÑ¡ÔñLinuxµÄÄĸö·¢ÐаæÄØ£¿ÎªÊ²Ã´£¿
> >> >
> >> ÎÒ›]ÓÐɶҪÉú®aµÄ£¬Ö»ÊÇ‚€ÈËʹÓ㬲»ÄܽÐÉú®a­h¾³°É XD
> >> Ö÷Á¦Ïµ½yµ¹ÊÇ£¬Win7 µÄÓ|Ãþ°åÓІ–î}£¬·´µ¹ Fedora Ϲ¤×÷Õý³£¡£
> >>
> >> Fedora 18 x86_64
> >> GNOME 3
> >>
> >> ÎÒÊÇ Fedora 13 ²Å¼ÓÈëµÄÐÂÈË£¬²»ß^Ò²ËãÊÇÄ¿¶ÃÁË Fedora ÔÚÓÑôówòžÉϵİl
> >> Õ¹¡£ÎÒ¬FÔÚʹÓÃµÄ Fedora
> >>
> >> 1) Ö»ÕÛòvÁËÝ”Èë·¨£¬ËùÖ^µÄÕÛòvÖ»ÊÇ show-all-resources
> >> 2) ›]ÓÐÊÖ„ÓÐÞ¸Äϵ½yÔOÖ㨳ýÁË yum µÄ cleanup_requirements_on_remove£©
> >> 3) GNOME ›]Ñb²å¼þ ²»¸ÄÖ÷î}
> >> 4) ›]ÓЁy¸ÄÔ´£¬Ä¬ÕJ¾ÍÄÜßx“ñ×î¿ìµÄ£¬ÑbÔ´ÓõĶ¼ÊÇ RPM£¬ºÁŸo‰ºÁ¦
> >> 5) ›]Ñb GCC ºÍÈκΠ-devel
> >>
> >> ±íʾÕÕ˜ÓÓõÃˬ¡£
> >>
> > ºÜϸÐĵķÖÏí¡£Ð»Ð»¡£
> > ÓÐûÓÐʲôµØ·½ÓõþõµÃ²»Ë¬µÄµØ·½À´Í²ÛÏ£¿
> >
> >
> >>
> >> --
> >> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> >>
> >
> >
> >
> > --
> > Regards,
> > YeeYaa (Simon Yan)
> >
> > http://simonyan.fedorapeople.org/
> >
> > --
> > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> >
>
>
>
> --
> I'm TaoKY.Send From Gmail.
>
> --
> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>
>


More information about the Chinese mailing list