[FZH] 你会用Fedora做生产环境下的工作机吗?

Christopher Meng cickumqt at gmail.com
Mon Feb 18 23:14:26 UTC 2013


Rawhide×îÏñ¹ö¶¯£¬¿ÉϧÓÐʱºò¹öµÃ¿ª²»ÁË»ú¡£
ÔÚ 2013-2-18 PM10:25£¬"Liang Suilong" <liangsuilong at gmail.com>дµÀ£º

> ÆäʵÎÒÍêÈ«²»Ã÷°× Fedora Ϊɶ²»×ª×ö¹ö¶¯¸üеķ¢Ðа档²»¹ý¿ª·¢ÁбíÓÐÈËÌáÁËÒ»ÏÂÒÔºó¾Í±»ºäÁËÏÂÈ¥¡£
>
> ¹ö¶¯¸üÐÂÒ²¿ÉÒÔÓа汾ºÅµÄ°¡£¬Ò²²»·Á°­Âù½¡¿µµÄ°ëÄêË¢Ò»´Î°æ±¾ºÅ¡£
>
> Sent from Transformer Prime
> On Feb 18, 2013 10:16 PM, "Mike Manilone" <crtmike at gmx.us> wrote:
>
> > ÔÚ 2013-02-18Ò»µÄ 20:13 +0800£¬Simon YanдµÀ£º
> > > ÎÒÆäʵ¾õµÃºÜºÃÆ棬×î½üµÄFedora/GNOME±»´ó¼ÒͲÛÎÞÊý¡£ÎÒÏëÖªµÀ¾¿¾¹ÓжàÉÙÈËÓÃFedora×ö×Ô¼ºµÄÖ÷Á¦»ú²ÎÓëÉú²ú»·¾³µÄ£¿
> > > Èç¹ûûÓÐÔÚÓõĻ°£¬ÄÇôÄã»áÑ¡ÔñLinuxµÄÄĸö·¢ÐаæÄØ£¿ÎªÊ²Ã´£¿
> > >
> > ÎÒ›]ÓÐɶҪÉú®aµÄ£¬Ö»ÊÇ‚€ÈËʹÓ㬲»ÄܽÐÉú®a­h¾³°É XD
> > Ö÷Á¦Ïµ½yµ¹ÊÇ£¬Win7 µÄÓ|Ãþ°åÓІ–î}£¬·´µ¹ Fedora Ϲ¤×÷Õý³£¡£
> >
> > Fedora 18 x86_64
> > GNOME 3
> >
> > ÎÒÊÇ Fedora 13 ²Å¼ÓÈëµÄÐÂÈË£¬²»ß^Ò²ËãÊÇÄ¿¶ÃÁË Fedora ÔÚÓÑôówòžÉϵİl
> > Õ¹¡£ÎÒ¬FÔÚʹÓÃµÄ Fedora
> >
> > 1) Ö»ÕÛòvÁËÝ”Èë·¨£¬ËùÖ^µÄÕÛòvÖ»ÊÇ show-all-resources
> > 2) ›]ÓÐÊÖ„ÓÐÞ¸Äϵ½yÔOÖ㨳ýÁË yum µÄ cleanup_requirements_on_remove£©
> > 3) GNOME ›]Ñb²å¼þ ²»¸ÄÖ÷î}
> > 4) ›]ÓЁy¸ÄÔ´£¬Ä¬ÕJ¾ÍÄÜßx“ñ×î¿ìµÄ£¬ÑbÔ´ÓõĶ¼ÊÇ RPM£¬ºÁŸo‰ºÁ¦
> > 5) ›]Ñb GCC ºÍÈκΠ-devel
> >
> > ±íʾÕÕ˜ÓÓõÃˬ¡£
> >
> > --
> > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> >
>
> --
> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>
>


More information about the Chinese mailing list