[FZH] 你会用Fedora做生产环境下的工作机吗?

Christopher Meng cickumqt at gmail.com
Tue Feb 19 02:35:31 UTC 2013


àÅ£¬¹ÛµãÒ»Ö¡£

OT:sparrow±»¹È¸èÊÕ¹ºÁËÒÀ¾É³öÉ«¡£
ÔÚ 2013-2-19 AM10:15£¬"Weinan Li" <l.weinan at gmail.com>дµÀ£º

>
>
> --
> Weinan Li
> Sent with Sparrow (http://www.sparrowmailapp.com/?sig)
>
>
> On Monday, February 18, 2013 at 10:13 PM, Christopher Meng wrote:
>
> > OT:SparrowºÃÓÃÂð£¿
> >
> >
>
>
>
> ¸öÈ˾õµÃͦºÃʹµÄ£¬¼òµ¥¸ßЧ£¬ÄÜÈÃÎÒ°ÑÓʼþ¶ÁÍê¡£Ô­À´ÓÃMail£¬·ÖÁ˼¸Ê®¸öfilter£¬Î´¶ÁÓʼþÔ½¶ÑÔ½¶à¡£ÓÃÉÏSparrowÒԺ󣬲»ÉèÈκÎfilter£¬³ä·ÖÀûÓÃËÑË÷¹¦ÄܺÍStar£¬Æ½¾ùÿÌì50¶à·âÓʼþÄܶÁÍê¡£
>
> ÎÒµÄÉú²ú»·¾³£ºhttp://postimage.org/image/l8w2cn3zf/
>
> Linux½öÄÃÀ´¸É»îʹ£¬×°¸öXFce£¬¹»Óþͳɡ£ÄÃËüµ±Ö÷Á¦¹¤×÷Õ¾µÄ»°£¬ÀË·ÑÉúÃü½µµÍ¹¤×÷ЧÂÊ¡£
>
>
> > ÔÚ 2013-2-18 PM9:46£¬"Weinan Li" <l.weinan at gmail.com (mailto:
> l.weinan at gmail.com)>дµÀ£º
> >
> > > No£¬ÓÃMacOS 10ÄêÁË£¬FedoraÖ»×°ÔÚ·þÎñÆ÷ºÍÐéÄâÆ÷ÉÏÃæÓÃÓÚ¿ª·¢¡£
> > >
> > > --
> > > Weinan Li
> > > Sent with Sparrow (http://www.sparrowmailapp.com/?sig)
> > >
> > >
> > > On Monday, February 18, 2013 at 8:13 PM, Simon Yan wrote:
> > >
> > > > ÎÒÆäʵ¾õµÃºÜºÃÆ棬×î½üµÄFedora/GNOME±»´ó¼ÒͲÛÎÞÊý¡£ÎÒÏëÖªµÀ¾¿¾¹ÓжàÉÙÈËÓÃFedora×ö×Ô¼ºµÄÖ÷Á¦»ú²ÎÓëÉú²ú»·¾³µÄ£¿
> > > > Èç¹ûûÓÐÔÚÓõĻ°£¬ÄÇôÄã»áÑ¡ÔñLinuxµÄÄĸö·¢ÐаæÄØ£¿ÎªÊ²Ã´£¿
> > > >
> > > > --
> > > > Regards,
> > > > YeeYaa (Simon Yan)
> > > >
> > > > http://simonyan.fedorapeople.org/
> > > > --
> > > > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£º
> https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> > > >
> > >
> > >
> > >
> > > --
> > > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> > >
> >
> >
> > --
> > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> >
> >
>
>
> --
> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>


More information about the Chinese mailing list