[FZH] F18 yum update

Amos.Huang ch.linux.free at gmail.com
Tue Feb 19 15:20:45 UTC 2013


download°üµÄʱºò¡£¡£¿ªÊ¼ÓкóÃæÓÖ404ÁË¡£¡£¡£ÔÙºóÃæÓÖÓÐÁË¡£¡£¡£


2013/2/19 David Xie <david.scriptfan在gmail.com>

> Ó¦¸ÃÊÇÄãд´íÁË
> ÎÒÒÔÇ°Óùý, ûÓÐÎÊÌâ
>
>
> --
> Best Regards,
> David Xie (лÁè)
> Founder of ScriptFan Technology Community
> Manager of Xi'an GDG (Google Developer Group)
> http://about.me/davidx
> Sent with Sparrow (http://www.sparrowmailapp.com/?sig)
>
>
> On Tuesday, 19 February, 2013 at 10:50 PM, Amos.Huang wrote:
>
> > ÓÐË­ÓÃF18Ö´Ðйý yum update Âð£¿ÎÒÓÃ163µÄÔ´»òÕßsohu»òÕßustc¶¼ÓпÉÄܳöÏÖ404µÄ×´¿ö¡£¡£¡£
> > ÕâÊÇÂéÇé¿öÄØ¡£ÅÁupdate°¡¡£¡£¡£
> > --
> > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> >
> >
>
>
> --
> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>


More information about the Chinese mailing list