[FZH] F18 yum update

Christopher Meng cickumqt at gmail.com
Wed Feb 20 01:03:34 UTC 2013


Ç°¶Îʱ¼ämmȷʵ³ö¹ýÎÊÌ⣬µ«ÊÇÎÒÏÖÔÚÔÚ¼ÒÀï¸üÐÂʲôÊÂÇéҲûÓС£

¾µÏñ¼Ü¹¹²»Ì«¿ÉÄÜÓб仯£¬Ö»²»¹ýÔÛÃǹúÄںܶàÔ´×öͬ²½excludeÒ»´ó¶Ñ¶«Î÷¡£

¸ú¹úÍâ±È²îÔ¶ÁË¡£¡£¡£³¶Ô¶ÁË¡£
ÔÚ 2013-2-20 AM8:53£¬"Amos.Huang" <ch.linux.free at gmail.com>дµÀ£º

> ÎÒ×òÍíupdateµÄʱºòÏÈ°Ñyum ¹¤¾ß¸üÐÂÁË¡£È»ºó404µÄ¾ÍºÜÉÙÁË¡£not match
> checksumµÄÒ²²»ÊǺܶàÁË¡£ÓõÄyum¹¤¾ß×Ô¼º¸ù¾Ýmirrors list²éÕҵġ£
> ÒÔÇ°µÄ°æ±¾ÖкÜÉÙ¼û¹ýÕâÖÖÇé¿ö¡£¸ã²»¶®µ½µ×ÊÇÔ´ÓÐÎÊÌ⣬»¹ÊÇf18×Ô¼º±¾ÉíµÄÎÊÌâ¡£
>
>
> ÔÚ 2013Äê2ÔÂ20ÈÕÉÏÎç7:35£¬Christopher Meng <cickumqt at gmail.com>дµÀ£º
>
> > 163Ä¿Ç°ÓÐÎÊÌ⡣ȱÉÙ¶«Î÷£¬ÄãÃÇʵÔÚ²»ÐÐÓñ±Àí¹¤µÄ¡£
> > --
> > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> >
>
> --
> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>
>


More information about the Chinese mailing list