[FZH] 你会用Fedora做生产环境下的工作机吗?

Christopher Meng cickumqt at gmail.com
Wed Feb 20 02:52:24 UTC 2013


ÎÒÓÐÒ»¸öfilcoºÚÖáºÍ²èÖᣬ²»¹ý¸Ð¾õ²èÊʺÏÇôúÂë¡£
ÔÚ 2013-2-20 AM10:46£¬"Weinan Li" <l.weinan at gmail.com>дµÀ£º

>
>
> --
> Weinan Li
> Sent with Sparrow (http://www.sparrowmailapp.com/?sig)
>
>
> On Tuesday, February 19, 2013 at 12:48 PM, Tristan Huang wrote:
>
> >
> > > ÎÒµÄÉú²ú»·¾³£ºhttp://postimage.org/image/l8w2cn3zf/
> >
> > OT ÏÔʾÆ÷ÁÁÁË¡­¡­
> ÔÚÐÜèµÄµêÀïÄõģ¬Ä¿Ç°ÔÚ´ÙÏúÖУº
>
> http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.10.25.r4H7H5&id=10495572911
>
> ÐÜè·¢»õºÜÂý£¬µ«ÊÇÄܱÈÐлõÊ¡1Íò¿éÇ®£¬ÖµÁË¡£¡£¡£
> > --
> > --
> > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> >
> >
>
>
> --
> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>


More information about the Chinese mailing list