[FZH] 关于fedora17 分辨率的问题

Tao KY taoky1999 at gmail.com
Sat Feb 23 15:52:10 UTC 2013


vesa£¿
»»xorg-x11-drv-ati¿´¿´

ÔÚ 2013Äê2ÔÂ23ÈÕÏÂÎç11:41£¬xiyoulaoyuanjia <xiyoulaoyuanjia在gmail.com> дµÀ£º
> hi forks£º
>
> ÎÒµÄfedora 17 ·Ö±æÂÊ×î¸ßÖ»ÄÜÐÞ¸ÄΪ1024¡Á768 ÎÒÏëÐ޸ijÉ1366¡Á768£¬ÔõôÐ޸ģ¿
>
> ÒѾ­³¢ÊԵķ½·¨
>
> 1.Ctrl+Alt+F1 ½øÈëÖÕ¶Ëģʽ  Xorg -configure :1   Éú³Éxorg.conf.new Îļþ
>
> 2. gtf 1366 768 60 -x Éú³É  ÐèÒª¸´ÖƵ½ xorg.conf.new µÄÐÅÏ¢
>
> ½á¹û ·Ö±æÂÊÒÀÈ»ÊÇ1024¡Á768  £¬²»ÖªµÀ¸ÃÔõôÐÞ¸Äѽ£¿
>
> ps£º
>
> ÏÔ¿¨ÐÅÏ¢:
> [fedora在localhost ~]$ lspci  | grep VGA
> 01:00.0 VGA compatible controller: ATI Technologies Inc Manhattan [Mobility
> Radeon HD 5400 Series]
>
> Çý¶¯Ê¹ÓÃĬÈϵÄvesa
>
>
>
> --
> ¼ÌÐøÉÏ·¡£¡£
> --
> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese-- 
I'm TaoKY.Send From Gmail.


More information about the Chinese mailing list