[FZH] qualcomm atheros ar9285无线网卡不稳定详细描述

Xie Yunpeng woqimingweipeng at gmail.com
Wed Feb 27 02:30:01 UTC 2013


Õâ¸öÊÇkernelµÄath9kµÄÎÊÌ⣬¿ÉÒÔÊÔÏÂcompat-wireless


ÔÚ 2013Äê2ÔÂ27ÈÕÉÏÎç7:02£¬Christopher Meng <cickumqt在gmail.com>дµÀ£º

> ÎÒÔõô¾õµÃÏñkernelµÄÎÊÌâ¡£
>
> È¥kernel BZ»¹ÊÇRHBZ?
> ÔÚ 2013-2-26 PM10:55£¬"Alick Zhao" <alick9188在gmail.com>дµÀ£º
>
> > On Tue, 26 Feb 2013 21:23:42 +0800, ¿àÄյıý×Ð wrote:
> > > ÎҵıʼDZ¾µçÄÔÊÇÉñÖÛ¾«¶ÜK500B-i7D2
> > > ÄÚÖõÄÎÞÏßÍø¿¨ÊÇqualcomm atheros ar9285£¬Ê¹ÓÃath9kÇý¶¯³ÌÐò
> > > ֮ǰʹÓÃFedora 18£¬²¢Éý¼¶µ½×îУ¬ÄÚºËΪKernel 3.7.9_x64
> > > ¹ÊÕÏÇé¿öÊÇÔÚÉÏÍø¹ý³ÌÖо­³£»á×Ô¶¯¶ÏÏߣ¬ÓÒÉϽÇÍøÂçͼ±êÏÔʾÕÒ²»µ½ÍøÂ磬ÖØÆô·þÎñÒ²ÎÞ¼ÃÓÚÊ£¬Ö»ÄÜÖØÆô¡£
> > > ÏÖÔÚÔÝʱʹÓÃOpenSUSE 12.2£¬ÄÚºËΪkernel 3.4.28_x64£¬Ò»ÇÐÕý³££¬È·¶¨²»ÊÇÓ²¼þÎÊÌâ¡£
> >
> > ÕâÑùµÄ»°×îºÃÊǵ½ RHBZ (bugzilla.redhat.com) ±¨ BUG ÁË£¬¿ÉÄÜÊÇÄÚºËÖÐÇý¶¯µÄ
> > regression¡£
> >
> > --
> > Alick
> > Fedora 18 (Spherical Cow) user
> > https://fedoraproject.org/wiki/User:Alick
> > --
> > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> >
>
> --
> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>
>


More information about the Chinese mailing list