[FZH] fedora的openJAVA的强依赖

Christopher Meng cickumqt at gmail.com
Wed Feb 27 08:50:14 UTC 2013


´íÁË£¬Êǹê¿ÇÅƵġ£¡£¡£
ÔÚ 2013-2-27 PM4:48£¬"Christopher Meng" <cickumqt at gmail.com>дµÀ£º

> Java ÊÇ Fedora µÄ Forbidden item£¬µ±È»²»»áÓС£
> ÔÚ 2013-2-27 PM4:40£¬"David Xie" <david.scriptfan at gmail.com>дµÀ£º
>
>> ÄãÃǶ¼ºÃ¸ß¼¶...
>> ÎҵĻ·¾³Àï, Óиöopenjdk¾Í¿ÉÒÔÓÃÁË....
>>
>>
>> On Tue, Feb 26, 2013 at 10:14 AM, Ding Yi Chen <dchen at redhat.com> wrote:
>>
>> >
>> >
>> > ----- Original Message -----
>> > > ÎÒÖ¸µÄµÄÊÇÏÖÔÚ fedora ÖÐµÄ java Èí¼þ°üÓ²ÐÔÒÀÀµ openjdk À²¡£¼´Ê¹ÏµÍ³ÖÐÒѾ­°²×°ÁË oracle java rpm
>> > > Ò²»áÔÚ°²×°Ê±×°ÉÏ openjdk¡£
>> > >
>> > > ÈôÊÇÓÐÐé°ü java µÄ´æÔÚ£¬ÄÇô¾ÍÐèҪ֪ͨ fedora java Ó¦ÓõĴò°üÕßÒÔºóÔÚ spec Àï²»ÄÜдÒÀÀµ openjdk
>> > > ÁË£¬ÒªÐ´ÒÀÀµ java¡£
>> >
>> > Èç¹û´ò°üÕß°´ÕÕ https://fedoraproject.org/wiki/Packaging:Java
>> > íÕf£¬‘ªÔ“²»•þÓ²ÐÔÒÀÙ‡ Openjdk
>> >
>> >
>> > --
>> > Ding-Yi Chen
>> > Software Engineer
>> > Internationalization Group
>> > DID: +61 7 3514 8239
>> > Email: dchen at redhat.com
>> >
>> > Red Hat, Asia-Pacific Pty Ltd
>> > Level 1, 193 North Quay
>> > Brisbane 4000
>> > Office: +61 7 3514 8100
>> > Fax: +61 7 3514 8199
>> > Website: www.redhat.com
>> >
>> > Red Hat, Inc.
>> > Facebook: Red Hat APAC | Red Hat Japan | Red Hat Korea | JBoss APAC
>> > Twitter: Red Hat APAC | Red Hat ANZ
>> > LinkedIn: Red Hat APAC | JBoss APAC
>> > --
>> > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>> >
>>
>>
>>
>> --
>> ----
>> Best Regards,
>> David Xie
>> Founder of ScriptFan technology community - http://scriptfan.com
>> Manager of Xi'an GDG (Google Developer Group)
>> http://about.me/davidx
>>
>> -----------------
>> Everything happens for a reason. Attitude determines everything!
>>
>> --
>> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>>
>>


More information about the Chinese mailing list