[FZH] 安全启动

Simon Yan simonyan at fedoraproject.org
Wed Feb 27 11:51:47 UTC 2013


2013/2/27 ¶ÅºêÓð <dongfengweixiao at gmail.com>

> Õâ¸ö¶«Î÷µÄ±ä¶¯£¬ºÍÄÚºËÓйأ¬±ÈÈ粿·ÖÇý¶¯ÐèÒªÔÚϵͳ¼ÓÔØʱºò¼ÓÔØ¡£ÕâЩ£¬»áÔÚÄÚºËÄÚÔö¼Ó²¿·ÖÈßÓà´úÂ룬linusÊÇÄں˵Ä×îÖÕÅúÔÄ£¬Ëû×ÔÈ»ÊDz»¸ßÐË¡£
>
ÆäʵÎÒÓеã¶ù²»Ì«Ã÷°×£¬ÕâʶùÈç¹ûÒª×öµÄ»°£¬Ò»¶¨ÒªÔÚÄں˿ռä×öô£¿
ÔÚÓû§¿Ø¼þ¿ÉÒÔÈƹý¼ì²éô£¿


> ÔÚ 2013-2-27 ÏÂÎç6:49£¬"net_robber" <net_robber at timectrl.net>дµÀ£º
>
> > ¹ØlinusɶÊ£¿Ã»¿´Ã÷°×
> >
> >
> > 2013/2/27 »ðÖ¾äé <firemeditation at gmail.com>
> >
> > > µ«ÈÃ΢ÈíÍ×Э£¬²»¿ÉÄÜ£¡
> > > Linus¾ö¶¨Òª·ÅÆú´óÁ¿³õ¼¶×ÀÃæÓû§ÁËÂð£¿
> > > ÔÚ 2013-2-27 ÏÂÎç5:41£¬"Robber Phex" <robberphex at gmail.com>дµÀ£º
> > >
> > > > ÕâÑù×ö¶ÔRH³¤Ô¶À´¿´Ã»Óкô¦µÄѽ¡£
> > > >
> > > > 2013/2/27 Caius Chance <me at kaio.net>
> > > >
> > > > > Òª RH ÓÐïL¹Ç£¿ËãÁË°É£¡
> > > > >
> > > > >
> > > > > 2013/2/27 Robber Phex <robberphex at gmail.com>
> > > > >
> > > > > > ÎÒ¾õµÃredhatÏò΢Èí¹ºÂòÖ¤ÊéµÄ·½·¨²¢²»Äܽâ¾öÎÊÌâ¡£
> > > > > > ·´¶ø»áÖú³¤Â¢¶Ï¡£
> > > > > >
> > > > > > 2013/2/27 Christopher Meng <cickumqt at gmail.com>
> > > > > >
> > > > > > > Linus ×î½üÓÖÅ­ÁË£¬ËäÈ»×ì±È½ÏÔ࣬µ«ÊÇ˵µÃÓеÀÀí¡£
> > > > > > >
> > > > > > > ÄãÃÇÔõô¿´£¿
> > > > > > > --
> > > > > > > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£º
> > > > https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> > > > > > >
> > > > > >
> > > > > >
> > > > > >
> > > > > > --
> > > > > > Regards,
> > > > > > RobberPhex
> > > > > >
> > > > > > About me: http://about.me/RobberPhex
> > > > > > --
> > > > > > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£º
> > > https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> > > > > >
> > > > > --
> > > > > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£º
> > https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> > > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > > --
> > > > Regards,
> > > > RobberPhex
> > > >
> > > > About me: http://about.me/RobberPhex
> > > > --
> > > > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£º
> https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> > > >
> > > --
> > > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> > >
> > --
> > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> >
> --
> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>-- 
Regards,
YeeYaa (Simon Yan)

http://simonyan.fedorapeople.org/


More information about the Chinese mailing list