[FZH] 征集意见:release party F18 Beijing?

Simon Yan simonyan at fedoraproject.org
Fri Jan 4 03:34:31 UTC 2013


2013/1/4 Simon Yan <simonyan at fedoraproject.org>

>
>
>
> 2013/1/4 Ma Xiaojun <damage3025 at gmail.com>
>
>> 2013/1/3 Christopher Meng <cickumqt at gmail.com>:
>> > ½ñÌìίԱ»áÐû²¼ÍƳٷ¢²¼Ò»ÐÇÆÚ¡£¡£¡£¡£
>>
>> ÎÒÓXµÃËû‚ƒ¸ã‚€ÏñUbuntuÒ»˜ÓµÄµ¹Ó‹•rºÃÁË£¬ ÒªÊǵ¹Ó‹•r½YÊøœÊ•r³öÁËÄÇÕæÊÇó@ϲÁË¡­¡­
>>
>
²»ºÃÒâ˼£¬µçÄÔÓеã¶ù¿¨£¬ÉÏÒ»·âÓʼþ»¹Ã»À´µÃ¼°Ð´¶«Î÷¾Í²»Ð¡Ðĵ㵽ÁË·¢ËÍ¡£
ÎÒÏë˵£¬Æäʵ¹Ù·½ÊÇÓе¹¼ÆʱµÄ£¬ÉõÖÁ»¹ÓÐÒ»¸ö²å¼þ¿ÉÒԷŵ½ÄãµÄwebÒ³ÃæÉÏ£ºhttp://simonyan.fedorapeople.org/


> --
>> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>>
>
>
>
> --
> Regards,
> YeeYaa (Simon Yan)
>
> http://simonyan.fedorapeople.org/
>-- 
Regards,
YeeYaa (Simon Yan)

http://simonyan.fedorapeople.org/


More information about the Chinese mailing list