[FZH] 征集意见:release party F18 Beijing?

Simon Yan simonyan at fedoraproject.org
Fri Jan 4 06:36:55 UTC 2013


2013/1/4 Tristan Huang <tristan.j.huang at gmail.com>

>
> ¾ªÏÖÔ­×÷Õß¡­¡­
>

ÊÇÔÚ˵ÎÒô£¿
Õæ²»ÊÇÎÒŪµÄ¡£


>
>
> Simon Yan <simonyan at fedoraproject.org> writes:
>
> > 2013/1/4 Simon Yan <simonyan at fedoraproject.org>
> >
> >>
> >>
> >>
> >> 2013/1/4 Ma Xiaojun <damage3025 at gmail.com>
> >>
> >>> 2013/1/3 Christopher Meng <cickumqt at gmail.com>:
> >>> > ½ñÌìίԱ»áÐû²¼ÍƳٷ¢²¼Ò»ÐÇÆÚ¡£¡£¡£¡£
> >>>
> >>> ÎÒÓXµÃËû‚ƒ¸ã‚€ÏñUbuntuÒ»˜ÓµÄµ¹Ó‹•rºÃÁË£¬ ÒªÊǵ¹Ó‹•r½YÊøœÊ•r³öÁËÄÇÕæÊÇó@ϲÁË¡­¡­
> >>>
> >>
> > ²»ºÃÒâ˼£¬µçÄÔÓеã¶ù¿¨£¬ÉÏÒ»·âÓʼþ»¹Ã»À´µÃ¼°Ð´¶«Î÷¾Í²»Ð¡Ðĵ㵽ÁË·¢ËÍ¡£
> > ÎÒÏë˵£¬Æäʵ¹Ù·½ÊÇÓе¹¼ÆʱµÄ£¬ÉõÖÁ»¹ÓÐÒ»¸ö²å¼þ¿ÉÒԷŵ½ÄãµÄwebÒ³ÃæÉÏ£ºhttp://simonyan.fedorapeople.org/
> >
> >
> >> --
> >>> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> >>>
> >>
> >>
> >>
> >> --
> >> Regards,
> >> YeeYaa (Simon Yan)
> >>
> >> http://simonyan.fedorapeople.org/
> >>
>
> --
> --
> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>-- 
Regards,
YeeYaa (Simon Yan)

http://simonyan.fedorapeople.org/


More information about the Chinese mailing list