[FZH] 今天晚上IRC开会吧

Xie Yunpeng woqimingweipeng at gmail.com
Fri Jan 11 06:06:08 UTC 2013


ºÃ¾ÃûÓвμӻáÒéÁË£¬ÉÏ°àʱ¼ä±È½Ï±¯¾ç£¬¿ì¿ª»áµÄʱºòÏ°࣬µÈµ½¼ÒÓÖ»ù±¾ÉÏ¿ªÍêÁË¡­¡­
·¢Ò»ÏÂÕâ´Î»áÒéµÄÒéÌâ°É


2013/1/11 Zhenbo Li <litimetal在gmail.com>

> ƽʱÓÐÈËÂð£¿ÎªÊ²Ã´ÎÒ³£Äê¹Ò×Å£¬¿´µ½µÄÖ»ÓС°XXX½øÈ롱 ¡°XXXÍ˳ö¡± £¿
>
> 2013/1/11 Alick Zhao <alick9188在gmail.com>
>
> > On Fri, 11 Jan 2013 12:46:31 +0800, Christopher Meng wrote:
> > > ÔÚÄÄÀ
> >
> > #fedora-zh ѽ
> >
> > --
> > alick
> > Fedora 16 (Verne) user
> > https://fedoraproject.org/wiki/User:Alick
> > --
> > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> >
>
>
>
> --
>
> *Together we¡¯ll cry happy tears
> See the nations turn their swords into plowshares
>  --<Heal the world>*
> --
> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>


More information about the Chinese mailing list