[FZH] 今天晚上IRC开会吧

Christopher Meng cickumqt at gmail.com
Fri Jan 11 06:30:20 UTC 2013


¶Ô¡£ÏÈ˵һÏÂÍíÉÏÒªÌÖÂÛʲô¡£¡£¡£¡£
ÔÚ 2013-1-11 PM2:06£¬"Xie Yunpeng" <woqimingweipeng at gmail.com>дµÀ£º

> ºÃ¾ÃûÓвμӻáÒéÁË£¬ÉÏ°àʱ¼ä±È½Ï±¯¾ç£¬¿ì¿ª»áµÄʱºòÏ°࣬µÈµ½¼ÒÓÖ»ù±¾ÉÏ¿ªÍêÁË¡­¡­
> ·¢Ò»ÏÂÕâ´Î»áÒéµÄÒéÌâ°É
>
>
> 2013/1/11 Zhenbo Li <litimetal at gmail.com>
>
> > ƽʱÓÐÈËÂð£¿ÎªÊ²Ã´ÎÒ³£Äê¹Ò×Å£¬¿´µ½µÄÖ»ÓС°XXX½øÈ롱 ¡°XXXÍ˳ö¡± £¿
> >
> > 2013/1/11 Alick Zhao <alick9188 at gmail.com>
> >
> > > On Fri, 11 Jan 2013 12:46:31 +0800, Christopher Meng wrote:
> > > > ÔÚÄÄÀ
> > >
> > > #fedora-zh ѽ
> > >
> > > --
> > > alick
> > > Fedora 16 (Verne) user
> > > https://fedoraproject.org/wiki/User:Alick
> > > --
> > > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> > >
> >
> >
> >
> > --
> >
> > *Together we¡¯ll cry happy tears
> > See the nations turn their swords into plowshares
> >  --<Heal the world>*
> > --
> > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> >
>
> --
> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>
>


More information about the Chinese mailing list