[FZH] 征集意见:release party F18 Beijing?

Christopher Meng cickumqt at gmail.com
Tue Jan 15 10:47:51 UTC 2013


Alick,IRC»áÒé±¾ÖÜÎåÔÙÀ´Ò»´Î¡£
ÔÚ 2013-1-15 PM6:34£¬"Tommy He" <lovenemesis at gmail.com>дµÀ£º

> ºÃµÄ£¬ÎÒ³µÆ±¶©ÁË¡£
>
> ¼ÈÈ»ÌïÐÖÎÞ·¨Ç°Íù£¬×ÜÒªÓÐÈËÅÄÕհɺǺǡ­
>
> ¿ÉÄܻὲ½² OpenShift ½éÉÜʲôµÄ¡£
>
> Sent from Xperia
> On Jan 15, 2013 4:41 PM, "Christopher Meng" <cickumqt at gmail.com> wrote:
>
> > È·¶¨ÁË¡£Tommy½²µãʲôÂð£¿
> >
> > --
> >
> >
> > *Yours sincerely,*
> > *Christopher Meng*
> >
> > Got problems with Windows? - ReBoot
> > Got problems with Linux? - Be Root
> >
> >
> > Ambassador/Contributor of Fedora Project and many others.
> > http://cicku.me
> > --
> > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> >
> --
> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>


More information about the Chinese mailing list