[FZH] 如何在f18中使用mate 或者Cinnamon桌面

Jason Ma rosegun38 at gmail.com
Wed Jan 16 01:51:46 UTC 2013


лл¸÷룬ÏÖÔÚºÃÁË¡£

ÔÚ 2013Äê1ÔÂ16ÈÕÉÏÎç9:28£¬ <jcomee at gmail.com>дµÀ£º

> gdm½çÃæÓû§ÏÂÃæÓиösessionµÄ,µã¿ª¾ÍÄÜ¿´µ½ÁË
>
>
>
> -- Sent from my HP Pre3
>
> ------------------------------
> On Jan 16, 2013 9:21, Jason Ma <rosegun38 at gmail.com> wrote:
>
> Äã˵µÄºÃÏñ²»ÐУ¬tommy, ûÓп´µ½ÄÄÀïÓÐÑ¡ÔñµÄ°¡£¬±§Ç¸½Øͼ¸½¼þ·¢²»ÉÏÀ´£¬µÇ½ʱֻÄÜÑ¡ÔñÓû§°¡£¬Ã»¿´µ½ÄÄÀïÄÜÑ¡Ôñ×ÀÃæ»·¾³µÄ¡£
>
> 2013/1/16 Christopher Meng <cickumqt at gmail.com>
>
> > ¶Ô¡£
> > ÔÚ 2013-1-16 AM9:12£¬"David Xie" <david.scriptfan at gmail.com>дµÀ£º
> >
> > > MateºÍCinnamonÊÇ2¸ö×ÀÃæ°É
> > >
> > >
> > > 2013/1/16 Tommy He <lovenemesis at fedoraproject.org>
> > >
> > > > °²×°ºÃÁËÖ®ºó°²×°ÕâÁ½¸ö·Ö×飬ȻºóÔٵǼµÄʱºòÑ¡Ôñ¾ÍºÃÁË¡­¡­
> > > >
> > > > 2013/1/16 Jason Ma <rosegun38 at gmail.com>:
> > > > > ¸Õ²Å°²×°ÁËеÄf18,ÔÚ°²×°Ê±ºÃÏñÎÞ·¨Ñ¡Ôñmate &
> > cinnamon×ÀÃ棬°²×°ºÃÁË¿´µ½ÓÐÕâÁ½¸ögroup,µ«ÊDz»ÖªµÀÔõôÇл»£¬ÈçºÎʹÓã¿
> > > > >
> > > > > --
> > > > > Best wishes,
> > > > >
> > > > > Jason Ma
> > > > > --
> > > > > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£º
> > https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> > > >
> > > >
> > > >
> > > > --
> > > > Take a Deep Breath out of Windows
> > > >
> > > > https://fedoraproject.org/wiki/User:Lovenemesis
> > > > --
> > > > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£º
> https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> > > >
> > >
> > >
> > >
> > > --
> > > ----
> > > Best Regards,
> > > David Xie
> > > Founder of ScriptFan technology community - http://scriptfan.com
> > > Manager of Xi'an GDG (Google Developer Group)
> > > http://about.me/davidx
> > >
> > > -----------------
> > > Everything happens for a reason. Attitude determines everything!
> > >
> > > --
> > > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> > >
> > >
> >
> > --
> > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> >
> >
>
>
> --
> Best wishes,
>
> Jason Ma
>
> --
> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>
>


-- 
Best wishes,

Jason Ma


More information about the Chinese mailing list