[FZH] 答复:Re: 请教点问题

Yoda Jahweh jhwhbd at gmail.com
Wed Jan 16 15:15:41 UTC 2013


²»ÊÇ¡£ÎÒ¾ÍÊÇÒªÓÃwinÒýµ¼grub¡£²»Êǵ¥°Ñ/rootŪ³öÀ´¡£¾ÓÈ»²»ÈÃÕâô¸É¡£
ÄÇÊDz»ÊÇÖ»ÓÐÎÒ×°¸ö17£¬È»ºóÉý¼¶¹ýÈ¥²Å¿ÉÒÔʵÏÖÕâ¸öÄ¿µÄ£¿


2013/1/16 <askfuhu在gmail.com>

> Ò²ÐíËûµÄÒâ˼ÊÇ°Ñ/bootµ¥¶ÀÄóöÀ´¡£
>
>
>
> -- À´×ÔwebOS Veer
>
> ------------------------------
> Alick Zhao<alick9188在gmail.com>ÓÚ2013-1-16 22:55дµÀ£º
>
> On Wed, 16 Jan 2013 22:36:15 +0800, Yoda Jahweh wrote:
> > 18µÄÐµİ²×°³ÌÐòÈÃÎÒÓеãÃÉÁË¡£
>
> > 2£¬Ôõô°Ñgrub×°ÔÚij¸ö·ÖÇø£¬¶ø²»ÊÇ×°ÔÚmbrÀ
>
> Õâ¸öÎÊÌâµÄ´ð°¸ÊDz»¿ÉÄÜ£¬°²×°³ÌÐòûÕâ¸öÑ¡Ïî¡£ÊÂʵÉÏgrubÉÏÓβ»ÍƼöÕâÑù×ö¡£
> ¾ßÌå²Î¼û£º
> https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=872826#c36
>
> --
> alick
> Fedora 16 (Verne) user
> https://fedoraproject.org/wiki/User:Alick
> --
> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>
> --
> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>
>


More information about the Chinese mailing list