[FZH] 答复:Re: 请教点问题

Yoda Jahweh jhwhbd at gmail.com
Fri Jan 18 09:37:25 UTC 2013


ÎÒÖÜÄ©ÔÙÊÔ¼¸´ÎµÄ¡£
ÔÚ 2013-1-18 ÏÂÎç5:28£¬"Tommy He" <lovenemesis在fedoraproject.org>дµÀ£º

> ±íʾÔÚ¶ą̀»ú×ÓÉÏ°²×°ÁË£¬²¢Î´Óöµ½´ËÀàÎÊÌâ¡£
>
> Âé·³ÌùÉÏÏêϸӲ¼þÅäÖÃ
>
> 2013/1/18 Christopher Meng <cickumqt在gmail.com>:
> > Èç¹ûÈ·¶¨²»ÊÇ×Ô¼ºµÄÎÊÌ⣬ÇëÉϱ¨ bugzilla¡£
> > --
> > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>
>
>
> --
> Take a Deep Breath out of Windows
>
> https://fedoraproject.org/wiki/User:Lovenemesis
> --
> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>


More information about the Chinese mailing list