[FZH] 安装了x86_64的Fedora,能用来制作x86的rpm包嘛?

Christopher Meng cickumqt at gmail.com
Mon Jan 21 00:02:06 UTC 2013


Ò»Õë¼ûѪ¡£
ÔÚ 2013-1-20 PM11:12£¬"Robin Lee" <robinlee.sysu at gmail.com>дµÀ£º

> rpmbuild --target i686 ....
>
>
> 2013/1/20 Alick Zhao <alick9188 at gmail.com>
>
> > On Sun, 20 Jan 2013 20:08:26 +0800, Easior Lars wrote:
> > >
> > > On Jan 20, 2013, at 3:30 PM, Alick Zhao <alick9188 at gmail.com> wrote:
> > >
> > >> On Sun, 20 Jan 2013 13:33:58 +0800, Easior Lars wrote:
> > >>> ²»Ã÷¾ÍÀï°¡?
> > >>> ¸ã²»Çå³þ×´¿ö£¬
> > >>> 32λ¡¢64λµÄ×°ÔÚÒ»Æð£¬
> > >>> ÆÕͨµÄgcc±àÒ룬
> > >>> ÀýÈç±àÒë¸öhelloworld£¬
> > >>> µ½µ×ÔõôÇø·ÖÊÇÄĸöarch±à³öÀ´µÄ£¿
> > >>>
> >
> > ¶ÔÓÚÕâÒ»¸öÌض¨ÎÊÌ⣬²Î¿¼ SO ÉϵĻشð£¬ËµµÄ±È½ÏÇå³þÁË£¬»¹ÓÐÀý×Ó£º
> >
> >
> http://stackoverflow.com/questions/1272357/how-to-compile-a-32-bit-binary-on-a-64-bit-linux-machine-with-gcc-cmake
> >
> > >>
> > >> Linux ʵÏÖÁËÕâ¸ö»úÖÆ£¬½Ð multi-arch£¬²»·ÁÉÏÍøËÑÒ»ËÑ¡£
> > >> ¶ÔÆÕͨÓû§/¿ª·¢ÕßÀ´Ëµ£¬Ö»Òª°ÑÏàÓ¦µÄ¿â/Èí¼þ°ü°²×°ÆëÈ«¾ÍºÃÁË¡£
> > >
> > > ÐǪ̈ÄÜ·ñ°ïÎÒËѸöÓë´ËÏà¹ØµÄÎĵµ£¿
> > > ÎÒËѵ½µÄ»ù±¾ÓëFedoraÎ޹أ¬ÔÆÀïÎíÀï¡£
> > >
> >
> > àÅ£¬ÎÒÒ²¾õµÃÎÒûÓÐÀí½âËü :(
> >
> > Fedora ÖÐÏÖÔÚµÄʵÏÖ¼òµ¥½²¾ÍÊÇ°Ñ 32 λ¿â·ÅÔÚ {/,/usr/,/usr/local/}lib
> > Ï£¬64 λ¿â·ÅÔÚ {/,/usr/,/usr/local/}lib64 Ï¡£ÕâÑùÁ½ÖÖ¿â¾Í¿ÉÒÔͬʱ°²×°
> > ÔÚϵͳÉÏÁË¡£ÕâÑù£¬ÔÚ 64 λϵͳÉÏ£¬32 λӦÓÿÉÒÔÕÒµ½ÒÀÀµµÄ¿â£¬Õý³£ÔËÐС£
> > ÕâÒ²ÊÇÏÖÔÚµÄ FHS ¸øµÄÒâ¼û¡£
> >
> > Debian ÑÛÖÐµÄ multiarch Ó¦¸Ã¸üÇ¿´óһЩ£¬Ó¦¸ÃÄÜÖ§³Ö¸÷Öּܹ¹µÄ¿âͬʱ°²×°¡£
> > £¨¸ü³¤Ô¶µÄÄ¿±êʱ£¬¸÷Öּܹ¹µÄ¶þ½øÖÆÎļþ¶¼¿ÉÒÔͬʱ°²×°²¢ÔËÐС££©
> > Debian °Ñ Fedora ÖвÉÓõķ½·¨³Æ×÷ biarch Ö®À࣬²¢Ã»ÓвÉÓ᣶øÊÇÁíÍâÌá³ö
> > ÁËʵÏÖ·½°¸¡£ËüµÄ¿âÎļþ´æ·ÅÔÚÀàËÆ /usr/lib/{x86_64-linux-gnu/,i376-linux-
> > gnu/} µÄĿ¼ÖС£
> >
> > ²Î¿¼£º
> > * http://lwn.net/Articles/482952/
> > * http://wiki.debian.org/Multiarch
> >
> > ÏÖÔڸоõÎÒ°Ñ»°Ìâ´øÆ«ÁË¡­¡­
> >
> > --
> > alick
> > Fedora 16 (Verne) user
> > https://fedoraproject.org/wiki/User:Alick
> > --
> > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> >
> --
> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>


More information about the Chinese mailing list