[FZH] fedora 18 开机之后,不显示逐渐填满的图标,只有屏幕底下的一个进度条

Christopher Meng cickumqt at gmail.com
Wed Jan 23 02:51:57 UTC 2013


Ä㻹ÊÇ×îºÃ²»ÒªËµÕâ¾ä»°¡£
ÔÚ 2013-1-23 AM10:41£¬"¶ÅºêÓð" <dongfengweixiao at gmail.com>дµÀ£º

> fedora¾­³£ÕâÑù×Ó¡£ËùÒÔÎÒǨÒÆÁË¡£
> ÔÚ 2013-1-23 ÉÏÎç10:40£¬"panfei" <cnweike at gmail.com>дµÀ£º
>
> > ×î½üÉý¼¶ÁËϵͳÄںˣ¬kmodûÓиüУ¬ËùÒԾͽø²»ÁËϵͳÁË£»»¹ÊÇÓÃÀÏÄں˵Ǽ²ÅÐУ¬²»¹ýÈÌÁË
> >
> >
> > ÔÚ 2013Äê1ÔÂ21ÈÕÏÂÎç6:48£¬panfei <cnweike at gmail.com>дµÀ£º
> >
> > > µÚÒ»´Î°²×°µÄʱºòûÓÐ/boot/efi·ÖÇø£¬µÚ¶þ´Î°²×°µÄʱºò¼ÓÉÏÁË¡£¡£¡£
> > >
> > >
> > > ÔÚ 2013Äê1ÔÂ21ÈÕÏÂÎç5:11£¬Tommy He <lovenemesis at fedoraproject.org>дµÀ£º
> > >
> > > »°Ëµ¸üеĹý³ÌÖÐûÓиñʽ»¯ /boot ·ÖÇø°É£¿F18 ÖÐÉú³ÉµÄ grub.cfg ÒѾ­Ä¬ÈϼÓÉÏÁË gfxpayload Ñ¡ÏÎÞÂÛÊÇ
> > >> KMS ¿ªÔ´Çý¶¯»¹ÊÇ N ¿¨ A ¿¨µÄ±ÕÔ´Çý¶¯£¬¶¼¿ÉÒÔÏÔʾͼÐλ¯µÄ Plymouth Æô¶¯½çÃ棬¶ø²»ÏñÔ­ÏÈÓñÕÔ´Çý¶¯¾Í»áÍ˻ؽø¶ÈÌõµÄ
> > >> fallback ģʽ¡£
> > >>
> > >> ÁíÍâÓÐÒ»µãÖµµÃ³ÎÇ壬akmod ±àÒë³öÀ´µÄÄÚºËÇý¶¯Ä£¿é¸ú kmod µÄһģһÑù£¬Ö»¿ÉÄÜ±È kmod ³öÏֵĸüÔ磬ÄÚÈݺÁÎÞ²î±ð¡£
> > >>
> > >> On Sat, Jan 19, 2013 at 7:09 PM, panfei <cnweike at gmail.com> wrote:
> > >> > 2013/1/19 Yu Chen <jcomee at gmail.com>
> > >> >
> > >> >> Ó¦¸ÃÊÇ set gfxpayload=1440x900x32
> > >> >>
> > >> >
> > >> > @all, After reinstalling Fedora 18 and install the kmod-nvidia
> driver,
> > >> > everything seems OK now !
> > >> >
> > >> >
> > >> > --
> > >> > ²»Ñ§Ï°£¬²»ÖªµÀ
> > >> > --
> > >> > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£º
> https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> > >>
> > >>
> > >>
> > >> --
> > >> Take a Deep Breath out of Windows
> > >>
> > >> https://fedoraproject.org/wiki/User:Lovenemesis
> > >> --
> > >> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> > >>
> > >
> > >
> > >
> > > --
> > > ²»Ñ§Ï°£¬²»ÖªµÀ
> > >
> >
> >
> >
> > --
> > ²»Ñ§Ï°£¬²»ÖªµÀ
> > --
> > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> >
> --
> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>


More information about the Chinese mailing list