[FZH] Fedora18安装停滞

Bill Buchanan lmickiester at gmail.com
Thu Jan 24 08:20:17 UTC 2013


ÔÚ 2013Äê1ÔÂ24ÈÕÐÇÆÚËÄ£¬Xiaojun дµÀ£º

> ÄúºÃ£º
>
>
> 1,    ÏÂÔØ  Fedora18¨D¨D32bit¨D¨DDVD.ISO...
>
>
> °²×°¹ý³Ì£¬µÚÒ»²½Í£ÖÍ¡£¡£
>
> dracut-initqueue: mount: /dev/sr1 is write-protected, mounting read-only
>
> dracut-pre-pivot: cp : cannot stat '/etc/cmdline' : No such file or
> directory
>
> dracut-initqueue: Warning: can't mount root filesystem........
>
>
> µÚÒ»²½¾ÍÍ£ÁË£¬£¬ dracut#: _________???

    ÄãÓÃUÅÌ°²×°µÄ£¿Ó¦¸ÃÊÇ´æ·Å°²×°½éÖʵÄlabelÓë½éÖÊÖÐsyslinux.cfgÎļþÖеÄlabel²»Ò»ÖÂÔì³ÉµÄ
    ÓÃUÅÌ¿ÉÊÔһϣº#livecd-iso-to-disk --format --reset-rmb .....

>

2£¬ÓÖÏÂÔØ  Fedora18¨D¨D64bit¨D¨DLiveCD.ISO
>
>
> °²×°¹ý³Ì£¬£¬ÓÖÍ£ÁË£¬Ö±½ÓÌøµ½  dracut#
>
> ºÃÏñ£¬ÊǼì²âʲôUSBÉ豸´íÎ󡣡£¡£¡£¡£
>
>
> ÇëÎÊ£¬£¬£¬ÓÐʲô°ì·¨Ìø¹ý  dracut Â𣿣¿£¿
> --
> --
> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>


More information about the Chinese mailing list