[FZH] Fedora18安装停滞

Christopher Meng cickumqt at gmail.com
Thu Jan 24 10:13:36 UTC 2013


±¾µØÉý¼¶¿ÉÄÜ»áÓв¿·ÖÒÀÀµÎÞ·¨µÃµ½½â¾ö£¬¶øÇÒ¹Ù·½Ê×ÒªÍƼöÍøÂçÉý¼¶£¬ÒòΪÈí¼þ°ü´ÓÍøÂç»ñÈ¡¶¼ÊÇ×îеġ£

²»¹ý¼ÈÈ»ÄÜÓÃÁ˾ͿÉÒÔÁË¡£*Yours sincerely,*
*Christopher Meng*

Got problems with Windows? - ReBoot
Got problems with Linux? - Be Root


Ambassador/Contributor of Fedora Project and many others.
http://cicku.me


2013/1/24 chenchacha <1241824064 at qq.com>

> ÓÚ 2013Äê01ÔÂ24ÈÕ 18:07, chenchacha дµÀ:
> > ÓÚ 2013Äê01ÔÂ24ÈÕ 16:20, Bill Buchanan дµÀ:
> >> ÔÚ 2013Äê1ÔÂ24ÈÕÐÇÆÚËÄ£¬Xiaojun дµÀ£º
> >>
> >>> ÄúºÃ£º
> >>>
> >>>
> >>> 1,  ÏÂÔØ Fedora18¨D¨D32bit¨D¨DDVD.ISO...
> >>>
> >>>
> >>> °²×°¹ý³Ì£¬µÚÒ»²½Í£ÖÍ¡£¡£
> >>>
> >>> dracut-initqueue: mount: /dev/sr1 is write-protected, mounting
> read-only
> >>>
> >>> dracut-pre-pivot: cp : cannot stat '/etc/cmdline' : No such file or
> >>> directory
> >>>
> >>> dracut-initqueue: Warning: can't mount root filesystem........
> >>>
> >>>
> >>> µÚÒ»²½¾ÍÍ£ÁË£¬£¬ dracut#: _________???
> >>
> >>    ÄãÓÃUÅÌ°²×°µÄ£¿Ó¦¸ÃÊÇ´æ·Å°²×°½éÖʵÄlabelÓë½éÖÊÖÐsyslinux.cfgÎļþÖеÄlabel²»Ò»ÖÂÔì³ÉµÄ
> >>    ÓÃUÅÌ¿ÉÊÔһϣº#livecd-iso-to-disk --format --reset-rmb .....
> >>
> >>>
> >>
> >> 2£¬ÓÖÏÂÔØ Fedora18¨D¨D64bit¨D¨DLiveCD.ISO
> >>>
> >>>
> >>> °²×°¹ý³Ì£¬£¬ÓÖÍ£ÁË£¬Ö±½ÓÌøµ½ dracut#
> >>>
> >>> ºÃÏñ£¬ÊǼì²âʲôUSBÉ豸´íÎ󡣡£¡£¡£¡£
> >>>
> >>>
> >>> ÇëÎÊ£¬£¬£¬ÓÐʲô°ì·¨Ìø¹ý dracut Â𣿣¿£¿
> > ÎÒÊÇÓÃFedUp±¾µØ¸üÐÂISO¾µÏñÎļþ³É¹¦Éý¼¶µÄ
> >
> > ²»¹ýÉý¼¶Ö®ºó½ø²»ÁËgnome£¬ºÚÆÁ
> >
> > Ö®ºóÔÚ¿ØÖÆ̨ÓÃyumÉý¼¶£¬°Ñ²ÐÁôfc17µÄ°üÈ«²¿Éý¼¶µ½fc18£¬È»ºó²Å½øµÄϵͳ
> ÕâÊÇʲôÇé¿ö£¬»Ø¸´ÔõôÅܵ½¸ô±ÚÂ¥À´ÁË
> --
> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>


More information about the Chinese mailing list