[FZH] 答复: Re: Yum安装的包, 能在系统里找到rpm吗?

Christopher Meng cickumqt at gmail.com
Thu Jan 24 10:55:39 UTC 2013


ÎÒ˵¹ýÁË¡£¡£¡£²»¹ý¿´ÄǸöcache¹¦ÄÜËƺõ¸üºÃ¡£¡£¡£ÎÞËùνÀ²
ÔÚ 2013-1-24 PM6:53£¬"Å£²©¶÷" <im.newborn at qq.com>дµÀ£º

> ²»ÐèÒª²å¼þµÄ£¬yumÌ×¼þÀïÓиöyumdownloaderÃüÁî¿ÉÒÔÏÂÔØ°ü¶ø²»°²×°
>
>
> ------------------ Original ------------------
> *From: * "Simon Yan"<simonyan at fedoraproject.org>;
> *Date: * Thu, Jan 24, 2013 03:16 PM
> *To: * "Fedora Chinese"<chinese at lists.fedoraproject.org>; **
> *Subject: * Re: [FZH]´ð¸´: Re: Yum°²×°µÄ°ü, ÄÜÔÚϵͳÀïÕÒµ½rpmÂð?
>
> Óиöyum-downloadonlyµÄ²å¼þ£¬¿ÉÒÔͨ¹ýyumÖ±½ÓÏÂÔØRPM°ü¶ø²»Óð²×°¡£»¹¿ÉÒÔÖ¸¶¨ÏÂÔØλÖãº
> https://access.redhat.com/knowledge/solutions/10154
>
>
> On Thu, Jan 24, 2013 at 2:58 PM, Christopher Meng <cickumqt at gmail.com
> >wrote:
>
> > ÆäʵÕâÖÖÍøÕ¾²»´í¡£ÎÒÒ²ÍƼöÒ»¸ö
> >
> > Pkgs.org
> > --
> > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> >
>
>
>
> --
> Regards,
> YeeYaa (Simon Yan)
>
> http://simonyan.fedorapeople.org/
>
> --
> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>
>


More information about the Chinese mailing list