[FZH] 有人遇到过gnome de卡死的情况么

Jason Ma rosegun38 at gmail.com
Fri Jan 25 07:22:03 UTC 2013


²»ÖªµÀÄÄÀïµÄbug°¢£¿ÏñÕâÖÖ×ÀÃæËÀµôµÄÕâÖÖÇé¿öÔõô°ì£¿Ã¿´Î¶¼ÊÇÊÖ¶¯¹Ø»úÖØÆô¡£

Regards,
Jason


2013/1/25 Christopher Meng <cickumqt at gmail.com>

> ±¨bug×ܵÃÖªµÀʲôµØ·½ÓÐbug°É¡£¡£¡£
>
> On 1/25/13, Jason Ma <rosegun38 at gmail.com> wrote:
> > ×î½üÉý¼¶Fedora 18£¬
> >
> ÕâÁ½Ìì¾­³£»á³öÏÖ×ÀÃ濨ËÀµÄÇé¿ö£¬Èý¼üҲû·´Ó¦£¬ÏÖÔÚ»ù±¾ÉÏÒ»Á½Ìì¾Í»á³öÏÖÒ»´ÎÕâ¸öÇé¿ö£¬²»ÖªµÀ¿ÉÒÔµ½ÄÄÀﱨÕâ¸öbug,²»ÖªµÀÕâÀïÃæÓÐûÓÐÈËÓöµ½ÏàͬµÄÇé¿ö£¿
> >
> > --
> > Best wishes,
> >
> > Jason Ma
> > --
> > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> >
>
>
> --
>
>
> *Yours sincerely,*
> *Christopher Meng*
>
> Got problems with Windows? - ReBoot
> Got problems with Linux? - Be Root
>
>
> Ambassador/Contributor of Fedora Project and many others.
> http://cicku.me
>
> --
> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>
>


-- 
Best wishes,

Jason Ma


More information about the Chinese mailing list