[FZH] 周五 (2013/02/01) IRC 聚会提醒和话题征集

Liang Suilong liangsuilong at gmail.com
Thu Jan 31 07:33:45 UTC 2013


ºÃÏñ Caius Chance ºÍ Yuan Yijun ¶¼ÊÇ Fedora Ambassador Sponsor¡£

Sent From My Heart
My Page: http://www.liangsuilong.info2013/1/31 tong hui <tonghuix在gmail.com>

> ¶ÔÁË£¬ÎÒÏë³ÉΪFedora ´óʹ£¬ÏÖÔÚ¾ÍȱmentorÁË
>
>
> 2013/1/31 Caius Chance <me在kaio.net>
>
> > Õý, ¬FÔÚÓÖ׃Ÿáô[ÁË.
> >
> >
> > 2013/1/31 Alick Zhao <alick9188在gmail.com>
> >
> > > Hi all,
> > >
> > > ÿÖÜÎåÍí IRC »áÒ飬ÀÏʱ¼ä 20:00(UTC+8)£¬Àϵصã #fedora-zh¡£
> > >
> > > ¾Û»á»°Ì⣺
> > >
> > > * Release Party »î¶¯ºóÊÂÒ˽øÕ¹(±¨¸æ¡¢µ÷²é·´À¡¡¢±¨ÏúµÈ£©
> > > * ÌÖÂÛ¶¨ÆÚÏßÏ»
> > > * F18 ʹÓý»Á÷
> > >
> > > »¶Ó­²¹³ä£¡
> > >
> > > --
> > > alick
> > > Fedora 16 & 18 user
> > > https://fedoraproject.org/wiki/User:Alick
> > > --
> > > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> > >
> > --
> > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> >
>
>
>
> --
> /***
>  * @brief ÆôÖÇ¿ªÔ´ ±àÂë×ÔÓÉ
>  * @brief Open Source,  Coding for free!
>  * @note English Name changed to Tony Hui
>  * @param author Ù¡»Ô Tony Hui
>  * @param email tonghuix在gmail.com
>  * @param web http://tonghuix.tk
>  */
> --
> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>


More information about the Chinese mailing list