[FZH] [shlug] 关于fedora17 分辨率的问题

xiyoulaoyuanjia xiyoulaoyuanjia at gmail.com
Fri Mar 1 12:12:56 UTC 2013


°²×° ÁË xorg-x11-drv-catalyst-12.10-1.fc17.x86_64 ÊÔÁËÊÔ ¿ÉÒÔÁË¡£¹ûÈ»ÊÇÕâ¸öÎÊÌâ¡£¡£Ð»Ð»´ó¼ÒÁË¡£¡£


ÔÚ 2013Äê2ÔÂ25ÈÕÏÂÎç12:07£¬xiyoulaoyuanjia <xiyoulaoyuanjia在gmail.com>дµÀ£º

> ¶÷£¬ÏÖÔÚÔÚ¹«Ë¾£¬»ØÈ¥ÔÙÊÔÊÔ £¬ÏÈллÁË¡£¡£¡£
>
>
> 2013/2/25 Christopher Meng <cickumqt在gmail.com>
>
>> ÏÈÊÔÊÔxorg£¬²»Òª¹Üvesa¡£²»ÐÐÔÙ¿´¿´¡£
>>
>> On 2/25/13, Dong Zhu <bluezhudong在gmail.com> wrote:
>> > On Sat, Feb 23, 2013 at 11:41:09PM +0800, xiyoulaoyuanjia wrote:
>> >> hi forks£º
>> >>
>> >> ÎÒµÄfedora 17 ·Ö±æÂÊ×î¸ßÖ»ÄÜÐÞ¸ÄΪ1024¡Á768 ÎÒÏëÐ޸ijÉ1366¡Á768£¬ÔõôÐ޸ģ¿
>> >>
>> >> ÒѾ­³¢ÊԵķ½·¨
>> >>
>> >> 1.Ctrl+Alt+F1 ½øÈëÖÕ¶Ëģʽ  Xorg -configure :1   Éú³Éxorg.conf.new Îļþ
>> >>
>> >> 2. gtf 1366 768 60 -x Éú³É  ÐèÒª¸´ÖƵ½ xorg.conf.new µÄÐÅÏ¢
>> >>
>> >> ½á¹û·Ö±æÂÊÒÀÈ»ÊÇ1024¡Á768  £¬²»ÖªµÀ¸ÃÔõôÐÞ¸Äѽ£¿
>> >>
>> >> ps£º
>> >>
>> >> ÏÔ¿¨ÐÅÏ¢:
>> >> [fedora在localhost ~]$ lspci  | grep VGA
>> >> 01:00.0 VGA compatible controller: ATI Technologies Inc Manhattan
>> >> [Mobility
>> >> Radeon HD 5400 Series]
>> >>
>> >> Çý¶¯Ê¹ÓÃĬÈϵÄvesa
>> >>
>> >
>> > ÊÔÊÔ arandr
>> >
>> > --
>> > Best Regards,
>> > Dong Zhu
>> > ----------------------------
>> > WebSite: http://bluezd.info
>> > ----------------------------
>> > --
>> > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>> >
>>
>>
>> --
>>
>>
>> *Yours sincerely,*
>> *Christopher Meng*
>>
>> Got problems with Windows? - ReBoot
>> Got problems with Linux? - Be Root
>>
>> Ambassador/Contributor of Fedora Project and many others.
>> http://cicku.me
>>
>> --
>> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>>
>>
>
>
> --
> ¼ÌÐøÉÏ·¡£¡£
>-- 
¼ÌÐøÉÏ·¡£¡£


More information about the Chinese mailing list