[FZH] 安全启动

Tao KY taoky1999 at gmail.com
Sat Mar 2 04:52:32 UTC 2013


¹Øµô°²È«Æô¶¯Ã²ËÆ¿ÉÒÔÆô¶¯Win8¡£
ÎҰֵıʼDZ¾ÉϹصô°²È«Æô¶¯ºóWin8Õý³£ÔËÐС£
²»ÖªµÀÆäËûÈ˵ÄÇé¿ö¡£

ÔÚ 2013Äê2ÔÂ27ÈÕÐÇÆÚÈý£¬Zhenbo Li дµÀ£º

> òËÆÊǹصôSBµÄ»°¾Í²»ÄÜÆô¶¯WIN8
>
> ÔÚ 2013Äê2ÔÂ27ÈÕÏÂÎç8:51£¬JiaQi Dong <dong.sexp在gmail.com <javascript:;>> дµÀ£º
> > Ö÷°åÉèÖÃÉϸɵô°²È«Æô¶¯Ö§³Ö£¬ÊDz»ÊÇ¿ÉÒԱܿª£¿
> >
> > »°ËµÒÔºóÂò±Ê¼Ç±¾¶¼»áԤװwin8µÄ£¬Èç¹ûÕⶼÈƲ»¹ý¾Í¿Óµùµ½¼ÒÁË¡£
> >
> >
> > ÔÚ 2013Äê2ÔÂ27ÈÕÏÂÎç8:32£¬¶ÅºêÓð <dongfengweixiao在gmail.com <javascript:;>>дµÀ£º
> >
> >> ÁíÍâ¾ÍÊÇwubi µÄϵͳÎļþÊÇÔÚÒ»¸öÎļþÖеģ¬ÕâÑùÊǶÔϵͳÐÔÄܵÄÎþÉü¡£
> >> ÔÚ 2013-2-27 ÏÂÎç8:31£¬"Zhenbo Li" <litimetal在gmail.com <javascript:;>>дµÀ£º
> >>
> >> > 2013/2/27 Christopher Meng <cickumqt在gmail.com <javascript:;>>:
> >> > > ¡£¡£¡£ÕâÖÖÍƹãÒ²¾Í ubuntu ϲ»¶¡£
> >> > >
> >> > ÎÒÒ²¾õµÃ WUBI µÄʵÏÖ·½Ê½ºÜ³óª£¬µ«ÏÖÔÚµÄÇé¿ö£¬Òª»¹²»Ïë¸ú SB ŪµÃË®»ð²»ÈÝ£¬ÊDz»ÊǾͿ¼ÂÇÒ»ÏÂÕÛÖеķ½°¸£¿
> >> >
> >> > µ«ÎÒ¾õµÃ WUBI Ò²²»¿ÉÐУ¬ÒòΪͬÑùÐèÒªÐÞ¸ÄÆô¶¯ÏÇëÁ˽âµÄÅóÓÑÆÕ¼°Ò»Ï£¬Ð»Ð»£©
> >> >
> >> >
> >> >
> >> >
> >> > --
> >> > Together we¡¯ll cry happy tears
> >> > See the nations turn their swords into plowshares
> >> >  --<Heal the world>
> >> > --
> >> > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> >> >
> >> --
> >> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> >>
> >
> > --
> > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> >
>
>
>
> --
> Together we¡¯ll cry happy tears
> See the nations turn their swords into plowshares
>  --<Heal the world>
> --
> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>


-- 
I'm TaoKY.Send From Gmail.


More information about the Chinese mailing list