[FZH] ibus 要不要加入流行词汇 RPM?

Liang Suilong liangsuilong at gmail.com
Mon Mar 4 14:37:52 UTC 2013


»ñµÃËùÓаæȨÈËͬÒâÒÔ²ÉÓà CC »ò GFDL µÈ¿ª·ÅʽÐí¿ÉÖ¤ÊÚȨ¡£

Sent from Transformer Prime
On Mar 4, 2013 10:21 PM, "Christopher Meng" <cickumqt在gmail.com> wrote:

> ¶Ô¡£ÎÒÒ²ÖªµÀ¡£
>
>
> ÎÊÌâÊÇÔõô½â¾öÄØ£¿
>
> On 3/4/13, ¶ÅºêÓð <dongfengweixiao在gmail.com> wrote:
> > Êǵģ¡
> > ÔÚ 2013-3-4 ÏÂÎç10:16£¬"Liang Suilong" <liangsuilong在gmail.com>дµÀ£º
> >
> >> àÅ£¬´Ê¿âµÄ°æȨÎÊÌâÏ൱ÖØÒª£¬Ó¦¸ÃÒª½÷É÷´¦Àí¡£
> >>
> >> sunpinyin ÔÚÕâ·½Ãæ´¦ÀíµÃÊ®·ÖÑϽ÷¡£
> >>
> >> Sent from Transformer Prime
> >> On Mar 4, 2013 9:48 PM, "¶ÅºêÓð" <dongfengweixiao在gmail.com> wrote:
> >>
> >> > °æȨ´ÓÀ´¶¼²»ÊÇһЩÎÊÌ⣬¶øÊÇ·¨ÂÉÎÊÌâ¡£
> >> > ÔÚ 2013-3-4 ÏÂÎç9:45£¬"Christopher Meng" <cickumqt在gmail.com>дµÀ£º
> >> >
> >> > > ×éºÏ¿ÉÒÔ´òÂÒ°¡¡£
> >> > >
> >> > > ÎÒÈç¹ûÕ¾ÔÚ¿ª·¢Õ߽Ƕȣ¬¿ª·¢ÕßÔõô֤Ã÷ÄØ£¿
> >> > >
> >> > > On 3/4/13, ¶ÅºêÓð <dongfengweixiao在gmail.com> wrote:
> >> > > > Ò»¸ö´Ê»ã²»ÊÇ£¬µ«ÊÇÒ»×é´Ê»ã¾ÍÊÇÁË¡£¾ÍÈçÒ»±¾Ð¡Ëµ£¬Ã¿Ò»¸ö×Ö¶¼ÊÇûÓаæȨµÄ£¬µ«ÊÇ×éºÏÔÚÒ»ÆðÁ˾ÍÓÐÁË¡£
> >> > > > ÔÚ 2013-3-4 ÏÂÎç9:41£¬"Christopher Meng" <cickumqt在gmail.com>дµÀ£º
> >> > > >
> >> > > >> ÐèÒª°æȨÂð£¿
> >> > > >>
> >> > > >> ÄѲ»³É´Ê»ãÊÇijÊäÈë·¨´´ÔìµÄ£¿
> >> > > >>
> >> > > >> --
> >> > > >>
> >> > > >>
> >> > > >> *Yours sincerely,*
> >> > > >> *Christopher Meng*
> >> > > >>
> >> > > >> Got problems with Windows? - ReBoot
> >> > > >> Got problems with Linux? - Be Root
> >> > > >>
> >> > > >> Ambassador/Contributor of Fedora Project and many others.
> >> > > >> http://cicku.me
> >> > > >> --
> >> > > >> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£º
> >> https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> >> > > >>
> >> > > > --
> >> > > > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£º
> >> https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> >> > > >
> >> > >
> >> > >
> >> > > --
> >> > >
> >> > >
> >> > > *Yours sincerely,*
> >> > > *Christopher Meng*
> >> > >
> >> > > Got problems with Windows? - ReBoot
> >> > > Got problems with Linux? - Be Root
> >> > >
> >> > > Ambassador/Contributor of Fedora Project and many others.
> >> > > http://cicku.me
> >> > >
> >> > > --
> >> > > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£º
> https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> >> > >
> >> > >
> >> > --
> >> > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> >> >
> >>
> >> --
> >> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> >>
> >>
> > --
> > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> >
>
>
> --
>
>
> *Yours sincerely,*
> *Christopher Meng*
>
> Got problems with Windows? - ReBoot
> Got problems with Linux? - Be Root
>
> Ambassador/Contributor of Fedora Project and many others.
> http://cicku.me
>
> --
> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>
>


More information about the Chinese mailing list