[FZH] ibus 要不要加入流行词汇 RPM?

Christopher Meng cickumqt at gmail.com
Tue Mar 5 03:01:26 UTC 2013


½øÕ¹ÈçºÎ£¿
ÔÚ 2013-3-5 AM10:57£¬"Peng Wu" <peng.e.wu at gmail.com>дµÀ£º

> ¸öÈ˾õµÃÊ×ÏÈÒª½â¾ö´Ê¿âÊý¾ÝµÄÎÊÌ⣬¿ÉÒÔͨ¹ýдÊʶ±ðËã·¨½øÐУ¬Ä¿Ç°
> libpinyinÔÚ³¢ÊÔÕâ·½ÃæµÄ¹¤×÷¡£
>
> sunpinyin´´½¨ÁËopen-gram£¬Ò²Ïë½â¾öÕâ¸öÎÊÌâ¡£
>
> ÓÐÁË´Ê¿âÊý¾Ýºó£¬¾Í¿ÉÒÔͨ¹ýrpm¸üÐÂÁË.
>
> ÔÚ 2013-03-04Ò»µÄ 21:27 +0800£¬Christopher MengдµÀ£º
> > Hi,
> >
> > 1ÔÂ·ÝµÄ Release Party
> >
> ÉÏÓÐÈËÔø¾­Ìá³ö¸ÄÉÆ´Ê»ãʶ±ðµÄ·½°¸£¬¾ÍÊǼÓÉÏÒ»¸ö±ÈÈçibus-fashionwords(Ϲ±àµÄÃû×ÖÎðÅç)µÄÁ÷Ðдʻã¿â¡£¿â×îºóͨ¹ýRPM¸üУ¬ÒòΪÕâÑù»áûÓÐÔ¶³Ì·þÎñÆ÷µÄ¸üÐÂÎÊÌâ(ºÜ¶àÊäÈë·¨ÐèÒªÁªÍø¸üж԰É)¡£
> >
> > ÎÒ¿´Î¢ÈíÒѾ­ÓÐÒ»¸ö ¡°Î¢ÈíÆ´Òô¼ò½Ý 2012 Á÷Ðдʻã¸üС±µÄÈí¼þ°ü(KB2723261)£¬¼ÈÈ»Õâ¸ö¿ÉÐУ¬ºÎ²»ÊÔÊÔ£¿
> >
> > Çó´ó¼ÒÒâ¼û¡£
> >
>
>
> --
> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>


More information about the Chinese mailing list