[FZH] 双系统问题

Christopher Meng cickumqt at gmail.com
Thu Mar 7 14:16:09 UTC 2013


Îå±ÊЦ¶ø²»Ó*Yours sincerely,*
*Christopher Meng*

Got problems with Windows? - ReBoot
Got problems with Linux? - Be Root

Ambassador/Contributor of Fedora Project and many others.
http://cicku.me


On Thu, Mar 7, 2013 at 9:57 PM, Mike Manilone <crtmike at gmx.us> wrote:

> Shuangpin user would like to say "I don't care which platform I use,
> typing Chinese is always faster than typing English" If you don't
> believe me, try.
>
> ëpÆ´ÓÑô±íʾ²»¹ÜɶƽÅ_£¬´òÖÐÎľÍÊDZÈÓ¢ÕZ¿ì£¬²»ÐÅ×Ô¼ºÔ‡¡£
>
> ÔÚ 2013-03-07ËÄµÄ 14:17 +0800£¬Xie YunpengдµÀ£º
> > ÓÃÊÖ»ú´ò¾Í²»Ò»ÑùÁË
> >
> >
> > 2013/3/6 Mike Manilone <crtmike at gmx.us>
> >
> > > Is it easy and quick to type English? I think it's wrong. Typing this
> > > sentence is slower than typing the Chinese one.
> > > Œ‘Ó¢ÕZ¸ü¿ì£¿²»ÊÇ°É¡£ß@¾ä¾Í±È´òµÃÓ¢ÕZ¿ì¡£
> > >
> > > ÔÚ 2013-03-04Ò»µÄ 01:07 +0800£¬DrBensonдµÀ£º
> > > > It's easy and quickly to typing....... :D
> > > > ®”ȻݔÈëÖÐÎÄÒ²ÐÐ ^_^
> > > >
> > > > 2013/3/3 Christopher Meng <cickumqt at gmail.com>
> > > >
> > > > > Why do you speak English suddenly.......:)
> > > > > ÔÚ 2013-3-3 PM10:35£¬"DrBenson" <benson at bensontech.net>дµÀ£º
> > > > >
> > > > > > No GUI? then you can use parted or fdisk (MBR mode) or gdisk (GPT
> > > mode),
> > > > > > fdisk will be more easy to use it.
> > > > > >
> > > > > > 2013/3/3 Liang Suilong <liangsuilong at gmail.com>
> > > > > >
> > > > > > > I have no GUI. And fdisk does not support GPT. At last, I just
> > > create
> > > > > > only
> > > > > > > one partition on the new disk. XDD
> > > > > > >
> > > > > > > Sent from Transformer Prime
> > > > > > > On Mar 3, 2013 5:11 PM, "Caius Chance" <me at kaio.net> wrote:
> > > > > > >
> > > > > > > > GPARTED is enough
> > > > > > > >
> > > > > > > >
> > > > > > > > On 3 March 2013 19:07, Liang Suilong <liangsuilong at gmail.com
> >
> > > wrote:
> > > > > > > >
> > > > > > > > > ÎҸողſ´¶®ÔõôÓà parted À´·ÖÇø¡£¡£XDD
> > > > > > > > >
> > > > > > > > > Sent from Transformer Prime
> > > > > > > > > On Mar 3, 2013 12:50 AM, "Caius Chance" <me at kaio.net>
> wrote:
> > > > > > > > >
> > > > > > > > > > Œ¦ß€ÊÇ×Ô„ÓLVM, ß@‚€¼¼ÐgŒ¦ì¶SYSADMIN¿ÉÄÜ߀ÓÐһЩÓÃÌŽ, ÎÒ¬FÔÚ¶¼Ö»ÓÃEXT4,
> > > > > > > > > > ÒòžéGPARTED¿ÉÒÔÌŽÀíÒÆ„Ó”µ“þ¶øLVMËƺõ›]ÓÐÄÇüN·½±ã.
> > > > > > > > > >
> > > > > > > > > >
> > > > > > > > > > 2013/3/3 Alick Zhao <alick9188 at gmail.com>
> > > > > > > > > >
> > > > > > > > > > > On Sat, 2 Mar 2013 23:07:15 +0800, ¶ÅºêÓð wrote:
> > > > > > > > > > > > ÎÒµ¹ÊǾõµÃboot·ÖÇøûÓбØÒª·Ö¡£
> > > > > > > > > > > >>
> > > > > > > > > > >
> > > > > > > > > > > Fedora ¹ýȥһֱĬÈÏ·Ö³ö /boot£¬/ ºÍ swap Óà LVM¡£¹ýÈ¥ GRUB ²»ÈÏʶ LVM£¬
> > > > > > > > > > > ËùÒÔ·Ö³ö /boot ÊDZØÐëµÄ¡£²»¹ýΪʲôÉÏ LVM ÄØ£¿ÎªÁËÍƽéÕâÒ»¼¼Êõ£¿
> > > > > > > > > > >
> > > > > > > > > > > Fedora 18 ×Ô¶¯·ÖÇø»¹Óà LVM Âð£¿
> > > > > > > > > > >
> > > > > > > > > > > --
> > > > > > > > > > > Alick
> > > > > > > > > > > Fedora 18 (Spherical Cow) user
> > > > > > > > > > > https://fedoraproject.org/wiki/User:Alick
> > > > > > > > > > > --
> > > > > > > > > > > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£º
> > > > > > > > https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> > > > > > > > > > >
> > > > > > > > > > --
> > > > > > > > > > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£º
> > > > > > > https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> > > > > > > > > >
> > > > > > > > >
> > > > > > > > > --
> > > > > > > > > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£º
> > > > > > https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> > > > > > > > >
> > > > > > > > >
> > > > > > > > --
> > > > > > > > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£º
> > > > > https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> > > > > > > >
> > > > > > >
> > > > > > > --
> > > > > > > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£º
> > > https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> > > > > > >
> > > > > > >
> > > > > > --
> > > > > > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£º
> > > https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> > > > > >
> > > > >
> > > > > --
> > > > > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£º
> https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> > > > >
> > > > >
> > > > --
> > > > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£º
> https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> > >
> > >
> > > --
> > > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> > >
> > >
> > --
> > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>
>
> --
> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>
>


More information about the Chinese mailing list