[FZH] Fedora Chinese Meeting Minutes (2013-03-08)

Qingwei Zhang qzhang.canada at gmail.com
Sun Mar 10 03:05:41 UTC 2013


ÎÒÖ§³Ö¶àµØºÏ°ìÕâ¸öÏë·¨¡£

2013/3/9 Tristan Huang <tristan.j.huang at gmail.com>

> Éê°ìÒ²ÊÇÉçÇø·ÕΧ²»¶ÏÌáÉýµÄÒ»¸öÌåÏÖ£¬Ó¦¸Ã±»¿Ï¶¨µÄ¡£ÖÁÓڵص㣬ÓÐûÓкϰìһ˵£¿¹úÄÚÉçÇøµÄ³ÉÔ±Ïà¶Ô±È½Ï·ÖÉ¢£¬Èç¹û¶àµØºÏ°ì»á²»»áʤËã´óÒ»µã£¿
>
>
> ÔÚ 2013Äê3ÔÂ9ÈÕÏÂÎç11:26£¬Christopher Meng <cickumqt at gmail.com>дµÀ£º
>
> > ¼ÈÈ»¶¼ÖªµÀFUDCONÊǸöÐé»ÃµÄ¶«Î÷£¬´ó¼ÒΪ֮ŬÁ¦£¬¾Í¹»ÁË¡£½á¹ûʲô²»ÖØÒª¡£
> >
> >
> >
> ÎÒ´ÓÀ´Ã»ÆÚ´ý±±¾©Ò»¶¨Òª¾Ù°ì¡£±±¾©ÏÖÔÚ¸ã»î¶¯£¬ÊÇÒòΪÏë°ÑÆø·ÕÕâÒ»·½Ãæ¸ãÉÏÈ¥£¬¹ãÖÝÒ²¿ÉÒԸ㣬̨ÍåÒ²¿ÉÒԸ㣬Ïã¸ÛÒ²¿ÉÒԸ㡣˭Цµ½×îºóË­¾ÍÓ®ÁË£¬¾ÍÕâô¼òµ¥µÄ¶«Î÷¡£
> >
> > ËùÒÔ±ð³¶Ê²Ã´PM2.5Ö®ÀàµÄ¡£
> >
> >
> >
> >
> > *Yours sincerely,*
> > *Christopher Meng*
> >
> > Got problems with Windows? - ReBoot
> > Got problems with Linux? - Be Root
> >
> > Ambassador/Contributor of Fedora Project and many others.
> > http://cicku.me
> >
> >
> > 2013/3/9 Mike Manilone <crtmike at gmx.us>
> >
> > > È«ÇòÖ»ÓÐ Windows ·Õ‡úâ£¬ÆäðN¶¼²»×ãµÀ¡£
> > >
> > > ì¶ Áù£¬2013-03-09 ì¶ 22:39 +0800£¬Ma Xiaojun Ìáµ½£º
> > > > £¨ÎÒÔÚÏã¸Û¶ÁÊ飩±íʾÏã¸ÛµÄFedora·ÕΧҲ²»Å¨°É£¿³ýÁËÄÇλ·¨¹úÅóÓÑȷʵ±È½Ï
> > > > »ý¼«£¬ÔÚ¸ãibus-cangjie¡£
> > > > --
> > > > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£º
> > > > https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> > >
> > >
> > > --
> > > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> > >
> > >
> >
> > --
> > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> >
> >
> --
> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>-- 
*Qingwei Zhang*
 *                                   *
Do something today that your future self will thank you for.


More information about the Chinese mailing list