[FZH] fedora18切换桌面

Christopher Meng cickumqt at gmail.com
Tue Mar 12 14:16:07 UTC 2013


ÓÐÒ»¸ö»á»°Ñ¡ÏӢÎĽРSession xxx ʲôµÄ*Yours sincerely,*
*Christopher Meng*

Got problems with Windows? - ReBoot
Got problems with Linux? - Be Root

Ambassador/Contributor of Fedora Project and many others.
http://cicku.me


2013/3/12 ¶ÅºêÓð <dongfengweixiao at gmail.com>

> gdm£¿ÄÇÔÚÕâ¸ö½çÃæ¿ÉÒÔÑ¡ÔñµÄ£¬×Ô¼º×ÐϸµÄ¿´Ï°ɡ£
> ÔÚ 2013-3-12 ÏÂÎç10:12£¬"Yoda Jahweh" <jhwhbd at gmail.com>дµÀ£º
>
> > Ó¦¸ÃÊÇϵͳ×Ô´ø£¬Ò²¾ÍÊÇgnome3×Ô´øµÄ¡­¡­ÎÒ²»ÖªµÀ½Ðɶ¡£
> >
> >
> > 2013/3/12 ¶ÅºêÓð <dongfengweixiao at gmail.com>
> >
> > > ÄãµÄ×ÀÃæ¹ÜÀíÆ÷ÊÇʲô£¿
> > > ÔÚ 2013-3-12 ÏÂÎç10:07£¬"Yoda Jahweh" <jhwhbd at gmail.com>дµÀ£º
> > >
> > > > ÈýÀÏËÄÉÙ£¬¸÷λÀÏ´ó£¬ÎÒÕý³£×°µÄfedora18£¬gnome3£¬È»ºóyum install
> > > >
> > > >
> > >
> >
> mate-desktop£¬ÒÀÀµ¹ØϵÓÖ×°ÁËÒ»¸ölibºÍÒ»¸öunique¡£ÏÖÔÚµÄÎÊÌâÊÇ£¬ÕÒ²»µ½µÇ½ʱ¿ÉÒÔÑ¡Ôñ×ÀÃæ»·¾³µÄµØ·½¡£Õâ¸öÊÇ»¹ÐèÒª²Ù×÷»¹ÊÇʲô¶«Î÷ÄØ£¿Ð»Ð»£¡
> > > > --
> > > > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£º
> https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> > > >
> > > --
> > > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> > >
> >
> > --
> > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> >
> >
> --
> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>


More information about the Chinese mailing list