[FZH] 清华的mirrors要关闭,你有什么想说的

Kin Leung ballkids.leung at gmail.com
Tue Mar 12 14:48:05 UTC 2013


»òÕßÖ»ÒªÄÄ‚€½ÌÊÚ±³•øһϾ͑ªÔ“›]†–î}ÁË¡£¡£¡£


2013/3/12 Kin Leung <ballkids.leung at gmail.com>

> Ö»ÒªÕfÓ‹Ëã™CxxÑо¿ÖÐÐÄÑо¿ÐèÒª£¬ß@¾ÍÊÇÒ»‚€ºÜ´óµÄÀíÓÉ¡£¡£¡£
>
>
> 2013/3/12 ¶ÅºêÓð <dongfengweixiao at gmail.com>
>
>> ¹Ø¼üÊÇÕâ¸ö²»ÊǽÌÓý°É¡£ÎÒÎʸúÍøÂçÖÐÐĹØϵºÜÇ×ÃܵijÂijÈ˵ģ¬Ëûµ¹ÊÇûÓÐÌ«¶àµÄ¼¤¶¯¡£
>> ÔÚ 2013-3-12 ÏÂÎç10:37£¬"Kin Leung" <ballkids.leung at gmail.com>дµÀ£º
>>
>> > ŒÔÚ²»¶®£¬ß@ücÔO‚äµÄé_äN¸úÄÇЩÉêÕˆÑо¿½›ÙM²îÌ«ßhÁË£¬¶øÇÒ£¬Ö»ÒªÅª‚€¡°¹ÚÃáÌûʡ±µÄÀíÓÉ¿ÉÒÔ´ó—lµÀÀíÏò½ÌÓý²¿ÒªåX°¡¡£¡£¡£
>> >
>> >
>> > 2013/3/12 Liang Suilong <liangsuilong at gmail.com>
>> >
>> > > Ö»ÄÜ˵¿ªÔ´Èí¼þÒ²×ß²»³ö No Money No Talk µÄË×Ìס£
>> > >
>> > > ·ÅÐÄËѹ·ÊäÈë·¨Ò»¶¨²»»á¿ªÔ´µÄ£¬²»¹ý Engine ²»¿ªÔ´²»ÖØÒª£¬ÖØÒªµÄÊÇÓÐ×ã¹»µÄ API ¸øÊäÈë·¨¿ò¼Üд wrapper ¾ÍÐÐÁË¡£
>> > >
>> > > Sent from HTC One X
>> > > On Mar 12, 2013 6:27 PM, "¶ÅºêÓð" <dongfengweixiao at gmail.com> wrote:
>> > >
>> > > > rt£¬ÍâÒ»Ôò£¬»ùÓÚfcitxµÄËѹ·ÊäÈë·¨Äڲ⡣
>> > > > ÄǸö¹Ø±ÕµÄÎÒ²»ËµÉ¶ÁË¡£
>> > > > ²»ÖªµÀËѹ·ÊäÈë·¨»á²»»á±ü³Ö¿ªÔ´Ì¬¶È£¬¿ÉÒÔÇáÒ×µÄǨÒƵ½ibus µÈƽ̨¡£
>> > > > --
>> > > > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£º
>> https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>> > > >
>> > >
>> > > --
>> > > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>> > >
>> > >
>> >
>> > --
>> > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>> >
>> >
>> --
>> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>>
>
>


More information about the Chinese mailing list