[FZH] 清华的mirrors要关闭,你有什么想说的

Christopher Meng cickumqt at gmail.com
Wed Mar 13 13:17:50 UTC 2013


Í×ЭÁË£¿*Yours sincerely,*
*Christopher Meng*

Got problems with Windows? - ReBoot
Got problems with Linux? - Be Root

Ambassador/Contributor of Fedora Project and many others.
http://cicku.me


2013/3/13 Tristan Huang <tristan.j.huang at gmail.com>

> "Ç廪´óѧ¿ªÔ´¾µÏñÕ¾×îнøÕ¹£¬¾­¹ýÎÒÃÇÓëÍøÂçÖÐÐÄ×Ðϸ¹µÍ¨£¬·¢ÏÖÔÚ´Ë´ÎʼþÖÐÎÒÃÇ´æÔÚ×ÅʧÎó¡£ÓÉÓÚ½üÒ»¶Îʱ¼äÕýÖµÁ½»á£¬Ð£Ô°Íø»ú·¿ÔÚÁ½»áÆÚ¼ä¼ÓÇ¿¹ÜÀí£¬
> Òª½«°üÀ¨¿ªÔ´¾µÏñÕ¾ÔÚÄÚµÄÓëУ԰ÍøÖ÷¸ÉÔËÐÐÎ޹صķþÎñÆ÷ǨÒƵ½¸¨Öú»ú·¿£¬¼ÓÉÏÎÒÃÇÓë»ú·¿¹ÜÀíÔ±´æÔÚ׏µÍ¨ÉϵÄʧÎó£¬ÖÂʹ´Ë´Îʹʵķ¢Éú¡£Êµ¼ÊÉϲ¢Ã»ÓÐÈËͨ
> ÖªÎÒÃǹرգ¬ÊÇÎÒÃǵ£Ðı»¹Ø±Õ¡£"
>
>
> 2013/3/13 Caius Chance <me at kaio.net>
>
> > ÒÔÖЇøµÄÈË¿Ú»ù”µ£¬ÈκεÄÈÕ³£ß\×÷¶¼×ƒµÃÏñ stress test¡£
> >
> >
> > 2013/3/13 Christopher Meng <cickumqt at gmail.com>
> >
> > > ÔÚ±±¾©£¬7Ïß1Gbps´ø¿íÊÇ180ÍòÒ»Äê¡£
> > > --
> > > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> > >
> > --
> > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> >
> --
> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>


More information about the Chinese mailing list